בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
החבית שלא התפוצצה - פסולת חומצה זרחתית
 
רשלנות בורות והרבה מזל. סיפור שמתחיל באיסוף פסולת בחצר מפעל ומסתיים בכמעט אסון.

הסיפור שייך למפעל בבת ים המייצר מערכות לאוורור ממתכת, המאחסן ומשתמש בחומרים כימיים עבורם הוא מחייב בהיתר רעלים מטעם המשרד לאיכות הסביבה. למפעל אין היתר רעלים כחוק, אך אשתקד הוגשה מטעמו בקשה כזו בבקשתו, מצהיר מנהל הייצור של המפעל כי הוא מכיר את כל החומרים הכימיים במפעל, מודע לסיכון הכרוך בהם ויודע לטפל בהם היטב. למרבה הצער לא עמדה הצהרתו במבחן המציאות.

ב - 15 באפריל 1997, בשעה 14:00 בצהריים הזעיקו עובדי מפעל את צוות תחנת כיבוי האש המקומית וביקשו סיוע בטיפול חבית שהחלה, כך סיפרו, להתעוות ולהתנפח. חבית המתכת מוצבת בחצר המפעל ונפחה 200 ליטר. העובדים טענו כי הזעיקו את צוות החירום, מיד, כשהבחינו בתופעות המשונות.

מבירור שנערך מאוחר יותר הסתבר כי ימים ספורים לפני כן שפכו כמה מהעובדים תמיסה משומשת (תכשיר מסחרי המכיל חומצה זרחתית) לתוך חבית ממתכת, והעמידו אותה בחצר המפעל במטרה להעבירה לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

חשוב להדגיש כי פעולה זו נוגדת את כל ככלי הבטיחות. בדף המידע של יצרן החומר (המצוי במפעל ואשר אותו אמורים אנשי מפעל להכיר היטב), מצויין במפורש כי מגע של החומר עם מתכת עלול לייצר גז מימן. ואמנם בשל רשלנות המפעל, החלו להצטבר בתוך החבית הסגורה אדי גז הנפיץ וגרמו לצורתה המוזרה. צוות החירום התריע על סכנת פיצוץ, בודד את אזור התעשיה, אך ההמתנה הדרוכה ליועצים מטעם המפעל שהוזמנו לטפל בארוע נמשכה כשש שעות. למרבה המזל , החבית לא התפוצצה. במשך כל אותו הזמן נחסמו צירי התנועה באיזור התעשיה ופונות עובדי מפעלים סמוכים. בשטח נכחו כל גורמי החירום: הרלוונטים המשטרה, צוותי כיבוי פתח תקווה), אנשי היחידה העירונית לאיכות הסביבה, ניידת חמ"ס של המשרד לאיה"ס - מחוז ת"א, עובדי העירייה ומד"א. יועצי המפעל הגיעו סמוך לשעה 20:00 ועובדי המפעל מיהרו לבצע לפי הוראותיהם ביקעו, מבוקר של החבית, בעזרת המלגזה, בחלקה התחתון.

הם שאבו את הנוזל אל תוך חבית פלסטיק והעבירו אותה לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. ההישענות על ה"כמעט" וה"מזל" במקרה חמור זה מעה שאלות ומוליד מסקנות. ראשית, האחריות לנטרול מוקד האירוע מוטלת על מחזיק החומרים המסוכנים, כלומר, על המפעל בלבד. אן המפעל מעוניין להחזיק חומרים מסוכנים עליו להיות מודע לסיכונים הבטיחותיים הכרוכים באיחסון וטיפול שוטף בחומר. לא כך נהג המפעל במקרה זה כמנהל היחידה לאיכות הסביבה בעיריה אני סבור כי העובדים לא היו מודעים לפצצת הזמן שייצרו לאחר שהגעתי לשטח הבהרתי בפניהם את חומרתה של סכנת הפיצוץ. אין זה מתפקידם של אנשי איכות הסביבה לשמש יועצים למפעל. אלה לא אף אמורים להימצא במוקד האירוע, אלא רק בשוליו (מחוץ למעגל הסיכון) לאור האמור לעיל, בכוונת המשרד לאיכות הסביבה למנוע אספקת חומרים מסוכנים למפעל, זאת עד שייקבל היתר רעלים, אם וכאשר ישתכנע
המשרד כי המפעל מסוגל להחזיק חמ"ס מבלי לסכן ואת עובדיו ואת הסביבה.

מערכת העיתון שואלת:
אם הציבור היה תובע פיצויים על הנזקים שנבעו מחסימת אזור התעשייה במשך שש שעות לחיסול אירוע לא גדול האם יש לכך הצדקה? האם המדיניות "אפס סיכון" שלמפקדי האירוע מוצדקת? חומר למחשבה

מתוך מכתבו של עדי מונצז - ממונה חומ"ס בנציבות כבאות והצלה:
*
ההחלטות נתקבלו תחת "ערפל קרב" והכוחות שנטלו חלק באירוע וגם האוכלוסייה המתגוררת סמוך למקום לא הועמדו בסכנה מיותרת. שירותי החירום חסמו את אזור התעשייה והסתפקו בבידוד מוקד האירוע, תוך כדי המתנה ליועץ חיצוני מחברה לפינוי פסולת רעילה. 
* עומס התנועה גרם לעיכוב משמעותי בדרכו של היועץ לאתר. האירוע חוסל לאחר שש שעות.
* המלצות למפעל: 
1.
יש לוודא הטמעת נהלים, יש לבדוקף לרענן ולתרגל את נהלי הטיפול בחומרים מסוכנים, גם בקרב מפעלים המחזיקים כמויות קטנות של חמ"ס.  
2.
במפעלים בהם יכולת הטיפול באירוע מוגבלת מומלץ לכלול התקשרות עם חברות לייעוץ בטיפול ופינוי פסולת רעילה במסגרת הנהלים הקיימים.
3.
מומלץ להגדיר בחוזה התקשרות כזה את סוג והיקף המשאבים האנושיים והחומריים שיופעלו על ידי חברות אלו, את מועד הגעת היועצים לשטח האירוע מרגע קבלת הדיווח, ואת מסגרת הזמן המשוערת לסיום הטיפול במפגע.
ארוע כותניון ניתוח שאחרי הקבורה
לצורך הכנת הכתבה ביקרו נציגי העיתון במפעל מכתשים שברמת חובב, וביקשו להבין את אופי האירוע ונסיבותיו.
כל שבועיים נאספת כמות של בין 300 ל - 400 ק"ג פסולת כותניון (בין ארבעה לחמישה טון לשנה) ממתקן הייצור ונשלחת לאתר הפסולת.
ברמת חובב בעשר שנות קיומו העביר מפעל מכתשים לקבורה באתר הפסולת בין 40 ל - 50 טון של פסולת כותניון.
זו, כידוע אמורה להיות מסלקת מהעולם באמצעות מתקן השריפה במוקם בעת באתר.
 
מה קרה?

בעשרים ושישה בפברואר השנה התפוצצה חבית פסולת כותניון (חומר הדברה), שהובאה יום קודם לכן במפעל מכתשים לאתר הפסולת. האירוע התרחש בחלקת ההטמנה התת קרקעית שהוקצתה במיוחד לפסולת זו. כתוצאה מהאירוע השתחררו לאוויר תוצרי פירוק רעילים ומסריחים של החומר. אלה מכילים בין השאר תחמוצות ותרכובות זרחן ותחמוצות גופרית וחנקן.

במהלך ייצור הכותניון מצטברת (בקביעות אך בכמות קטנה) אבקה כותניון על דופן הפנימי של מיתקן הציקלון הממוקם על גג הבניין ומשמש להשבת רוב החומר בתהליך הייבוש באוויר חם. מידי שבועיים מופסקת עבודת הייצור והפסולת מצטברת בציקלון באמצעות חימום חיצוני מבוקר שלל הציקלון. החימום גורם להתכה של שכבת המגע עם דופן הציקלון עד שכל החומר הדבוק למעטפת (רובו במצב מוצק), נופל על מגש איסוף מנירוסטה שמונח מתחת לפתח המיתקן. את החומר המוצק שוברים לחלקים הנארזים בשקי פוליאתילן ומונחים בין שכבות חול בתוך חביות מתכת. חודש לפני האירוע שונתה שיטת האריזה. הוחלט כי החומר יאוחסן בחבית מתכת נוספת מסוג SALVAGE DRUM.

את שינוי שיטת האריזה דרשו עובדי אתר הפסולת, שביקשו להקל את אופן הפרדת החומר מהחול כשזה יועבר למיתקן השריפה
שבנייתו הולכת ונשלמת.

יום לפני האירוע, בעשרים וחמישה בפברואר, בשלהי הצהריים, 15:15, הועבר לאתר הפסולת ברמת חובב ארבע חביות פסולת כותניון באמצעות טרקטור, הפרה בוטה של הכתוב בתקנות לשינוע חומ"ס. מיד אח"כ, במהירות בהולה ממש, הועברה הפסולת
הרעילה לאתר קבורה מיוחד, כוסתה עפר, ונבלעה בבטן האדמה.

כרוניקת ההתרחשויות:

ביום שלישי ה - 25 בפברואר, נרשמו האירועים הרלוונטיים הבאים: בשלוש ורבע אחר הצהרים יצא משלוח בן ארבע חביות ממפעל מכתשים לאתר הפסולת. רבע שעה אחר כך, בשלוש וחצי, מובלות החביות לקבורה ומכוסות עפר.
ביום רביעי שלמחרת, שלושים שעות אחרי איסוף ממיתקן הציקלון, עשרים ושש שעות אחרי הקבורה, רדפו האירועים זה את זה עשרים דקות לפני שש בערב התקבל דיווח ראשון מאת עובד מתקן של שירותי נפט על אודות פיצוץ באתר הפסולת.
חמש דקות אחר כך זוהה אמנם פיצוץ ועשן צהוב היתמר סמוך לאתר הפסולת, אחרי כעשר דקות החלה פעולת כיסוי מקום הפיצוץ בחול.
בין השעות שש וחמש דקות לשש ורבע התקבלו שש הודעות טלפוניות אצל חובש המועצה המקומית, בכולן מתלוננים תושבי האזור הבדואים על ריח רע הנישא באוויר.
בשש ורבע (35 דק' מתחילה הארוע) מודיע עיתונאי למשטרה על האירוע, ורבע שעה אחר כך מגיעים לאתר רכב כיבוי אש וניידת משטרה שתי דקות אחר כך המשטרה כבר מבצעת חסימה של כביש מספר 40 מעמק שרה ועד לצומת הנגב. בשעה שבע בערב מייעץ מנהל היחידה לאיכות הסביבה של רמת חובב למשטרה (תוך כדי נסיעה לאיזור האירוע) לפנות את התושבים הבדואים המתגוררים, מזרחית לאתר. בשעה שבע ורבע מוכרז רשמית סיום האירוע. חמש דקות אח"כ מגיעה ניידת מטעם המשרד לאיכות הסביבה לבצע ניטור סביבתי ולא מגלה מזהמים באוויר.

בשמונה ועשר דקות מבצעת המשטרה בדיקה לאיתור נפגעים בבית חולים סורוקה בבאר שבע וביישובי הבדואים. בשמונה וחמש עשרה דקות נפתח כביש מספר 40 לתנועה.

גופים שלקחו חלק פעיל וסביל בהתרחשות:

עובדים באתר פסולת רעילה רמת חובב, המשטרה, יחידת כיבוי האש, המועצה התעשייתית רמת חובב, עובדי מחוז דרום של המשרד לאיכות הסביבה.

מעשים ולוח הזמנים:

עובדים מאתר פסולת ברמת חובב הגיעו למוקד האירוע 15 דקות לאחר שקיבלו את הדיווח הראשון. הם אלו שחיסלו את האירוע, בתשעים וחמש דקות עבודה שעיקרה כיסוי אזור הפיצוץ, בעפר. מינהלת האתר לא הודיעה לשירותי החירום החיצוניים, על האירוע.

המשטרה:
מגיעה לאתר 15 דקות מקבלת ההודעה (קבלת ההודעה, כזכור, מעיתונאי) 50 דקות מתחילת הארוע, ומבצעת חסימה של כביש מספר 40 עד להכזרה רשמית על סיום האירוע. עם ההכרזה על תום האירוע ונוטרולו ביצעה המשטרה סריקת נפגעים בבית חולים סורוקה ובקרב אוכלוסיית הבדואים (לא נמצאו כל נפגעים).

שירותי הכבאות:

מגיעה לאתר 15 דקות מקבלת ההודעה (קבלת ההודעה, כזכור, מעיתונאי), 50 דקות מתחילת הארוע. בפועל, לא נדרשה כל פעולת כיבוי.

המועצה התעשייתית רמת חובב:

הזעיקה את נציגי המשרד לאיכות הסביבה מחוז דרום. היה זה מנהל היחידה לאיכות הסביבה רמת חובב שהמליץ על פינוי אוכלוסיית הבדואים (תוך כדי נסיעה לאתר האירוע).

המשרד לאיכות הסביבה - מחוז דרום:

הגיעו לאתר אחרי 55 דקות. ניידת מגיעה לצורך ביצוע גו"ז (גילוי וזיהוי מזהמים) אחרי 100 דקות.

אז מה, בעצם, קרה כאן וכיצד פעלו הגורמים השונים?
עד כאן העובדות היבשות. מכאן מבקש הדו"ח לצאת באמירה פסקנית יותר ומאמץ חשיבה ביקורתית קונסטרוקטיבית.

כיצד טופלה הפסולת במפעל מכתשים?

אי אפשר להתעלם מכך שהמפעל חזר וביצע את תהליך ניקוי הציקלון ואת איסוף החומר באותו אופן במשך מספר שנים, ללא כל תקלה. כמו כן, חשוב לציין כי לטענת המפעל זו הפעם הראשונה שאירוע כזה מתרחש. הפיצוץ עצמו נגרם מביקוע החבית, כתוצאה מלחץ הגזים שנוצרו בתוכה מריאקציית ההתפרקות הבלתי צפויה של פסולת הכותניון.

כיצד טופל האירוע על ידי מינהלת אתר הפסולת רמת חובב?
 
*
אזור הפיצוץ כוסה בחול (לא ידוע לנו אם בוצע פעולות נוספות ל"טיהור" האזור ובדיקה של החביות השכנות באתר הקבורה). 
*
האתר התייחס למקרה כ"ארוע קל" בתוך גדר המפעל, ולא ראה צורך ליידע את שירותי החירום החיצוניים.
*
שבוע לאחר המקרה, בשניים במרץ 97 נסרק אזור הקבורה במסגרת בדיקה טרמית בסיוע חברה צרפתית. לא נמצאו סימני חום המעידים על ראקציית התפרקות בחביות אחרות שכבר נקברו.
 
כיצד נבדק האירוע על ידי המשרד לאיכות הסביבה?
 
*
בעשרים ושבעה בפברואר מונתה ועדת חקירה, על ידי סמנכ"ל בכיר לחמ"מ, שלא הצליחה לנמק את שאירע.
*
בשניים במרץ 97 הטיל המשרד איסור על המפעל לפנות פסולת לאתר רמת חובב, עד שיימצא הגורן לאירוע.
למחרת הטלת הסנקציה הורחבו סמכויות ועדת החקירה וחוקרים נוספים הצטרפו לצוות. תפקידם לא רק לאתר את הסיבות  לתאונה, אלא גם לכונן אסטרטגיה אלטרנטיבית ארוכת טווח שתתמודד עם הטיפול בפסולת.
*
באחד עשר במרץ השתתף נציג המשרד בניקוי הציקלון, שהתנהל לפי הנהלים הקבועים המשמשים את העובדים, כאמור, מזה מספר שנים. מעקב הדוק אחרי כל שלבי התהליך חשף, לכאורה, מחדלים וליקויים שיכולים להצביע על גורם אפשרי אחר או יותר לאירוע.
 
-
חדירת מים לתוך האריזה עם הפסולת
-
היווצרות "סביבה חומצית" בתוך האריזה (בהשפעת המים)
 
אריזה של פסולת חמה ("אפקט טרמוס") שנוצר עקב שיטת האריזה החדשה בשתי - חביות, המונעת מעבר ושיחרור החום לסביבה.

המשרד פירסם דו"ח חקירה של האירוע, ולהלן פרטיו:
 
(א) ממצאים, המלצות ולקחים למפעל מכתשים (מתוך דו"ח החקירה).

המפעל מואשם ברשלנות לגבי הפעולות הפורטות להלן:
 
- כנה לקויה של נוהל העבודה, לביצוע איסוף הפסולת מהציקלון.
- ביצוע לקוי של העבודה (חילוקי הדעות בין העובדים לגבי שיטת העבודה מעידים על הטמעה לקויה של הנוהל).
-
חדירת מים למגש איסוף הפסולת מברז דולף. לפי חוות הדעת של הוועדה, המים ו/או הסביבה החומצית שהם יוצרים עלולים  לגרום לראקצית התפרקות של החומר.
- שינוע הפסולת לאתר הפסולת, שלא לפי התקנות.

המפעל נדרש לבצע מיידית הפעולות המפורטות להלן:
 
-
יש לשנות נוהלי אריזת הפסולת, לאחסן את החומר במפעל למשך 48 שעות לפני המעבר לקבורה, שיבטיח קירור מושלם של הנתך.
- יש לבצע ניסויים לבחינת רגישות החומר (למים, חומצה וגורמים נוספים), לצורך מציאת הגורם הישיר לאירוע (שטרם זוהה).
-
יש לשנות שיטת ההובלה של החביות לאתר הפסולת.
-
יש לפתח שיטה לנטרול הפסולת במפעל, כדי למנוע את הצורך בפינויה וקבורתה באתר הפסולת ולאחר מכן הוצאתה מהקבורה ושריפתה.

פינוי אוכלוסיה יישקל רק כאופציה ורק במקרה שאפשר להבטיח שהליך הפינוי - הוצאת האוכלוסייה הכוללת ילדים וזקנים לאוויר - לא יגרום ליותר נפגעים מאשר הבחירה באופציית הסתגרות בבתים.
 
(ב) ממצאים, המלצות ולקחים ולתא הפסולת רמת חובב (מתוך דו"ח החקירה):
 
- יש לעדכן מיידית את נוהל החירום, בייחוד בסעיפי הדיווח החיצוני, כך שכל אירוע ידווח מייד למשטרה, ליחידת כיבוי אש למחוז דרום של המשרד לאיכות הסביבה וליחידה הסביבתית.
- הנוהל החדש יאושר על ידי מחוז דרום של המשרד לאיכות הסביבה והיחידה הסביבתית ויתורגל לפחות ארבע פעמים בשנה.
- יש לפעול להקמת מערך חישה וניטור טרמי בחביות לפני קבורתן או בתוך חביות שכבר נקברו.
- יש להבטיח שרכב כיבוי אש יחנה בקביעות בתחומי האתר או המועצה.

(ג)
ממצאים, המלצות ולקחים למועצה תעשייתית רמת חובב ולמערך הארצי של המשרד לאיכות הסביבה, בנושא פינוי האוכלוסייה (מתוך דו"ח החקירה):

-
פינוי אוכלוסיה יישקל רק כאופציה אחרונה ורק במקרה שאפשר להבטיח שהליך הפינוי - הוצאת האוכלוסייה הכוללת ילדים וזקנים לאוויר לא - יגרום ליותר נפגעים מאשר הבחירה באופציית הסתגרות בבתים או בתוך מבנים סגורים אחרים, כולל אוהלים.
-
הפינוי יתבצע משטח העומד להיות נגוע כתוצאה משינוי חזוי של כיוון הרוח, מצב המתקיים בדר"כ באירועים המתמשכים מספר שעות.
- החלטה של מנהל או כונן של יחידה סביבתית וכוננים מחוזיים, על פינוי, תתקבל אך ורק בהתייעצות ובאישור של מנהל המחוז
הרלוונטי וראש אגף חמ"ס.
 
תגובת חברת "מכתשים":

חברת מכתשים דוחה בתוקף את האשמות על עבודה רשלנית אשר הועלו בדו"ח ועדת החקירה לארוע.

ועדת החקירה אמנם ציינה את נושא חדירת המים כהשערה לסיבה אפשרית לארוע אך הנחה זו לא נתמכה בשום ראיה מדעית ובוודאי שלא יכלה להוות בסיס לשינוי חפוז של נוהלי העבודה במיתקן. מתכונת העבודה בציקלון היתה לפיכך על פי נוהלי העבודה הכתובים באותה עת ודליפת מים אקראית לא היתה צריכה לגרום לנקיטת אמצעי חירום כלשהם.

מעבר לכך, הקביעה הגורפת בדו"ח ועדת החקירה, כי חדירת מים והיווצרות סביבה חומצית בתוך האריזה בהשפעת המים, הוכחה כבלתי נכונה באמצעות ניסויי סימולציה במיגשור מעבדתי מתקדם. בדיקות אלה שבוצעו במעבדות האוניברסיטה העברית העלו כי התנהגותה הכימית והפיסיקלית של פסולת הכותניון, היא זהה לחלוטין בשלושת המקרים הבאים: במצב יבש, בנוכחות כמות קטנה של מים או בנוכחות חומצה בדרגת חומציות PH=1.
ממצאי ניסויים אלה הועברו לידיעת המשרד לאיכות הסביבה ולחברי ועדת חקירה.

בנוסף, העבירה מכתשים לידי המשרד נתונים שפורסמו ע"י משרד התחבורה האמרקאי וע"י משמר החופים האמרקאי (בנושאי הובלת חמ"ס). נתונים אלה קובעים באופן חד משמעי כי כותניון (איזנפוסמתיל בשמו הגנרי) אינו מגיב כלל עם מים בכל דרגת חומציות הנמוכה מ -11 = PH.
(כלומר בכל ריכוז אפשרי של חומצה ואף בסביבה בסיסית מותנה). עבודות אלו נתמכו גם בדליית נתונים ממאגרי מידע אוניבסיטאיים וציבוריים בארה"ב.

מכתשים אינה מקבלת, לאור הנאמר לעיל, את גירסת הרשלנות כפי שהועלתה בדו"ח ועדת החקירה וקובעת כי לא מים ולא חומצה היו הסיבה לארוע הפירוק.

עם זאת מתוך הכרה בחשיבות הנושא, פיתחה מכתשים תהליכים כימיים חלופיים אשר יאפשרו פירוק החומר לרכיבים אדישים או לחלופין תהליך אשר יאפשר מיחזור הפסולת לאחר טיהורה.
תהליכים אלה יושמו בקרוב.

מכתשים מכירה בעובדה ששינוע החומר לאתר הפסולת בוצע באופן לקוי ההובלה אכן בוצעה בכף של טרקטור מתוך מטרה לזרז את הטיפול. נושא זה טופל ונאכף מיידית.
 

פרו' י.ששון
סמנכ"ל למחקר ופיתוח


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |