בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
מבצע מדביר
 
זה היה ללא כל ספק אחד המבצעים הגדולים ביותר שערך המשרד לאכות הסביבה, בכל מה שכרוך בהיערכות לוגיסטית ופרישה גיאוגפית במינימום עלויות. מבצע פינו חומרי הדברה מטעם המשרד אישר את הנחת היסוד לפיה קיימות כמויות עצומות של חומרי
הדברה עודפים שלא פונו לפי התקן. בסך הכל פונו 140 קוב חומרים מ-67 תחנות ריכוז, רק המיגזר הערבי הצביע ברגליו ולא בא. כרוניקה של פינוי.

דו"ח סיכום המבצע מאת: ד"ר מוטי סלע, ד"ר בתיה פלד, ד"ר אילן צדיקוב, המשרד לאיכות הסביבה וחברי מינהלת המבצע

מבצע פינוי חומרי הדברה: על שום מה?
לצד התעשיה, ניצב המיגזר החקלאי בראש טבלת המחזיקים בחומרי הדברה.
חומרי הדברה מיותרים נוטים להצטבר ולהפוך מיטרד מסוכן. כיוון שהמיגזר החלקאי מורכב, בין היתר, ממספר רב של חקלאים בודדים, קשה לאמוד את ההיקף והמימדים של הפסולת הרעילה. מצב דומה אפשר לזהות גם במגזר המדבירים התברואתיים.

חקלאים רבים מחזיקים כמויות קטנות של חומרי הדברה מיותרים. הנחה זו קיבלה חיזוקים רבים בביקורים השיגריים שעורכים עובדי המשרד לאיכות הסביבה, במחסנים של חומרי הדברה. קשה לצפות שהחקלאים "הקטנים", בניגוד למפעלים היוצרים  פסולת רעילה בכמות גדולה, יטרחו לפנות את החומרים המיותרים לאתר הפסולת ברמת-חובב, כמתחייב מחוק החומרים המסוכנים. לרוב מאוחסנים החומרים המיותרים למשך שנים רבות במקומות שאינם מחסנים תיקניים של חומרי הדברה, והזמן משחית את אריזותיהם הדולפות והמרקיבות ממילא. הוסף לכך את החשש התקף והמבוסס שמא ימצאו חומרים מיותרים אלה את דרכם לאתרי אשפה רגילים, למערכת הביוב או אפילו יישפכו בשטח ויגרמו לזיהום מסוכן של הקרקע, המים העיליים ומי התהום. כך, כשהם מודאגים מהצטברות הסכנות יזמו אנשי מחוז המרכז של המשרד לאיכות הסביבה מבצע נסיוני לפינוי כמויות קטנות של חומרי הדברה עודפים ממרחבי המחוז.
בסך הכל נאספו ופונו 10.3 טון חומרים לרמת-חובב. לאור התוצאות המספקות של המבצע, החליט מנכ"ל המשרד להרחיב את היקפו, והכריז על מבצע ארצי: ימה, קדמה, צפונה ונגבה.
מבצע זה הוגדר כחד-פעמי כדי לא לטפח ציפיות להמשך פתרון שוטף של הבעיה במימון המשרד ונערך במהלך
שנת 1995-1996

מטרות המבצע: אסטרטגיה
א.
ניקוי הארץ וטיהורה מחומרי הדברה מיותרים שהצטברו במשך עשרות שנים, ומניעת סכנת זיהום סביבתי מיידי העלול להיווצר כתוצאה מסילוקם בדרך לא חוקית.
ב.
אפקט חינוכי - הסברתי. העלאת הנושא לסדר היום בקרב מיגזרים הרלוונטים והציבור בכלל. הדגשת העובדה שחומרי הדברה מיותרים הם פסולת מסוכנת ורעילה המוגדרת כך על-פי החוק, ושיש לפנותה באופן סדיר ותיקני לרמת-חובב.
ג. אימוץ עקרונות המבצע והפעלתם בעתיד, הפעם במימון עצמי של מחזיקי הפסולת.

שיטת הביצוע
המבצע התנהל במתכונת הבאה:
א.
הוקמה מינהל פרוייקט ארצית ונבחר אחראי לטיפול מקומי בכל מחוז.
ב.
במודעות שפורסמו בעיתונות והופצו בכתב למיגזרים המתאימים, התבקשו החקלאים לפנות טלפונית ולמסור פרטים אודות החומרים המיותרים שברצונם לסלק.
ג. הפניות מוינו לפי מחוזות. בכל מחוז נקודות ריכוז, במחסנים של חומרי הדברה אליהם פינו החקלאים את החומרים.
ד. החומרים נאספו מנקודות הריכוז על-ידי קבלן להובלת חמ"ס ושונעו לרמת-חובב.

שלבי המבצע:
א.
מינהל הפרוייקט הפיצה את התכנית המפורטת של המבצע במחוזות.
ב.
בכל מחוז מונה רכז-אחראי שתפקידו לפקח על ארגון המבצע ברמה המחוזית.
ג. אנשי המדור לניטור רעלים עזרו לכל המחוזות בכל שלבי המבצע. 
ד.
1,000 מכתבים שנשלחו ישירות אל כל הקיבוצים, המושבים, החוות החקלאיות, האגודות החקלאיות, בתי-הספר החקלאים, חברות ריסוס, מדבירים תברואתיים, רשויות מקומיות (בעיקר מחלקות תברואה וגינון). כמו כן הוקדשו 33,000 ש"ח  לפרסומים בעתונות היומית והמקצועית, העברית והערבית. מינהלת המבצע  נעזרה בשירותי תיבה קולית לצורך מיון הפונים.
ה.
על-פי הנתונים שנאספו ומויינו, התבקשו המחוזות לבחור נקודות ריכוז שאליהן יובילו הפונים את חומרי ההדברה היותרים בכוחות עצמם ומהן יפונו החומרים על-ידי קבלן הפינוי. נקודות הריכוז נבחרו על-פי שיקולים שונים: חלוקה לפי הפרישה הגיאוגרפית של החומרים לפינוי, בחירת נקודות ריכוז במקומות נגישים כמו מחסנים מוכרים ומנוהלים כהלכה של הרשות המקומית, של בית האריזה, של האגודה החקלאית, הקיבוץ וכו'. מינהלת המבצע הציעה למחוזות כי בכל נקודה בה דווח על כמות החומר לפינוי הגדולה מסף מסויים (למשל 250 ק"ג או ליטר), יושאר החומר במקום והאיסוף יתבצע ממנו. זאת על מנת למנוע טילטול  מיותר של חומרים מסוכנים שחלקם לא מזוהים, הנתונים באריזה ישנה או נושאי תוית שם לא ברורה. המעוניינים לפנות חומרים בכמות קטנה מהסף שנקבע התבקשו להובילם בכוחות עצמם לנקודת הריכוז הקרובה.
ו.
בפועל, כמויות החומרים שהחקלאים ביקשו לפנותלא היו אחידות, ונעו מקילוגרמים ספורים עד מאות ק"ג. חלק מהחומרים היו נתונים באריזות ישנות ומפוררות במחסנים מאולתרים. ובמצב שהיווה סכנה ממשית לאדם ולסביבה. כל הפונים ריכזו את החומרים המיותרים שברשותם ב- 67 נקודות ריכוז: 14 נקודות ריכוז במחוז הצפון, 19 במחוז הדרום, 15 במחוז המרכז, 5 בתל-אביב, 8 בירושלים ו- 6 במחוז חיפה. בחירת נקודות הריכוז, מינוי האחראים על הפינוי, קליטה ואיחסון של חומרי הדברה שונים למשך מספר ימים או שבועות עד לפינוי באמצעות הקבלן - כל אלה דרשו השקעה פרטנית, ממושכת ומאומת של האחראים במחוזות ופקחי המדור לניטור רעלים.
ז.
החברה הקבלנית שנבחרה לצורך פינוי החומרים מנקודות הריכוז לרמת-חובב היא חברת טביב: החברה הארצית לטיפול ולפינוי פסולת רעילה. הבחירה עברה פילטרים נוקשים של סינון: התנאים לבחירה הוצבו כך שהקבלן, בעל היתר להובלת חומרים מסוכנים, יבצע את ההובלה המורכבת בהתאם לתקנות לשינוע חומרים מסוכנים (צו הפיקוח על שרותי הובלה ושרותי גרורים, התשל"ט). 
כמו כן, נדרש הקבלן לתאם בכוחות עצמו את מועד ההובלה מכל נקודת ריכוז, לספק את החביות לאריזה ולסיים תוך שלושה שבועות את "המסע" לאתר באתר ברמת-חובב.
ח.
המחוזות העבירו למינהלת המבצע את הפרטים אודות נקודות הריכוז לפי מקום הנקודה, פרטי האחראי, כמות החומר שרוכזה בנקודת האיסוף ופרטים אודות האריזות. אלה הועברו במרוכז אל קבלן הפינוי. הקבלן פנה אל האחראים בנקודות הריכוז, תיאם מועד לאיסוף החומרים, אסף, ארז ושינע את החומרים לרמת חובב. 
כל התהליך לווה בקשר רצוף עם המינהלת, באמצעות דיווחים יומיומיים. פקחי המדור לניטור רעלים ליוו את מהלך הפינוי במחוזות דרום וצפון בהתאמה.

בזאת תם החלק האופרטיבי של המצבע. ההערכות למבצע ומשך התרחשותו נפרשו על פני ששה חודשים, מה- 15 באוגוסט 1995 עד 7 במרץ 1996.

כמות, עלות ושאר מספרים חשובים:
סך כל הפניות לעזרה בסילוק חומרי ההדברה הגיע ל-297. החומרים רוכזו, כאמור, ב- 67 מוקדי איסוף. משקל חומרי ההדברה שפונו במסגרת המבצע הגיע ל- 53 טון.
החומרים נארזו לצורך השינוע והאיחסון ב- 320 חביות בנות 200 ליטרים האחת, 50 מיכלים בני אלף ליטר האחד ו- 12 שקי
ביג-בג. סך כל נפח חומרי ההדברה שפונו במסגרת המבצע: 140 קוב. עלות המבצע הסתכמה ב- 155,600 ש"ח.

לקחים ומסקנות, החמצות והישגים:
א.
לפרסומים בעתונות היומית היה אפקט שולי יחסיתלנתח התקציבי השמן שהוקדש להם.
ב.
לפרסומים בערבית כמעט ולא היה אפקט למרות המאמץ שהושקע בהם. למעשה, לא התקבלה כל פניה(!) מהמגזר החקלאי הערבי.
ג. בהפעלת המערכת המענה הקולי של חברת טלכלל היו ליקויים שהיקשו על ניהול המבצע.
ד.
אילוצים טכניים ופורס מאז'ור תבעו שינוי של סכימת ההערכות הראשונית.למשל, בתנית המקורית היו צריכות להיקבע נקודות ריכוז מראש במחסני הדברה מאושרים על-ידי המשרד ולכל נקודה היה צריך להתמנות אחרי בעל היתר רעלים.
בפועל התברר שאי-אפשר לקבוע נקודות ריכוז לפני שאוספים את כל הנתונים המלאים אודות כמויות חומרי ההדברה המיותרים ופיזון הגיאוגרפי. הטקטיקה שנבחרה, לפי צורת האיסוף נקבעת על-פי נתונים מהשטח ולא על-פי תכנון תיאורטי מוקדם, היא הנכונה במבצעים מסוג זה.
ה.
למרות התקלות הקטנות והבודדות, היה זה ללא כל ספק אחד המבצעים הגדולים ביותר שערך המשרד לאיכות הסביבה בכל מה שכרוך בהיערכות לוגיסטית ופרישה גיאוגרפית באמצעות כח אדם מצומצם ועליות מיזעריות. יש מקום לטפיחה עצמית על השכם.
ו. המבצע אושש ללא ספק את הנחת היסוד לפיו רובצות בשטח כמויות עצומות של חומרי הדברה עודפים שלא פונו לפי התקן.
ז.
ההד האפקטיבי המרשים של המבצע הגביר את המודעות לסוגיה בקרב ציבור החקלאים, המדבירים והאזרחים הן במישור הרעילות והסכנה לסביבה שנגרמת על-ידי אותם חומרים מסוכנים, והן במישור הסיכון שבהחזקת חומרי הדברה ישנים באריזות פגומות, כפי שכבר נאמר.
ח. אכן נמנעה סכנה מוחשית של זיהום סביבתי וסיכון בריאותי: 53 טון של חומי הדברה מיותרים וישנים היו מוצאים דרכם לאס"פים במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע היו סוללים דרכם למי התהום, לנחלים ולביוב.
ט.
המבצע איפשר זיהוי והיכרות עם מספר גופים שהחזיקו כמויות עצומות של חומרי הדברה שאין בהם עוד צורך, כמו למשל מחנה תל-השומר (450 חביות של 200 ק"ג). 
במקרים אחרים פנו אל מינהלת המבצע בבקשה לפינוי כמויות גדולות מאוד של חומרי הדברה (3-10 טונות). בסיטואציות אלו הבהירה המינהלה כי המבצע יכול לפתור בעיות של כמויות קטנות ולא של ערימות ענק מצטברות. במקרה האחרון הכמויות הגדולות חייבות להיות מפונות על חשבון המחזיק באותה פסולת רעילה.
י.
בדיעבד איפשר המבצע לאנשי המקצוע להתמודד לראשונה עם סוגיות הקשורות בסילוק חומרי הדברה מיותרים או משומשים שנתגלו במהלך המבצע ולא היו  מוכרות קודם. למשל, נושא הסילוק של חומרי חיטוי לפקעות ולזרעים המכיל כספית. כזכור, כספית היא הכבדה במתכות וגם הרעילה שבהן.
יא.  מסקנה אופרטיבית: מינהל המבצע מציעה לנהל מעקב שוטף של המשרד לאיכות הסביבה אחרי הצטברות חומרי הדברה מיותרים, במצעות מערך הביקורות הנערכות באופן שיגרתי במחסני ההדברה.
יב.
 מינהלת המבצע מציעה גם להמשיך ולפנות באופן רציף חומרי הדברה מיותרים לאתר ברמת-חובב. מערך האיסוף העתידי יתבסס על עקרונות המצבע ועל מערך הטיפול הנוכחי בכמויות קטנות של פסולת מסוכנת בכלל. מועדי הפינויים ייקבעו באמצעות ניהול המעקב השוטף שתואר לעיל. מימון פעולות הפינוי העתידיות יחול על החקלאים ולא על הממשלה. זו לא תוכל לעמוד בעלויות הכרוכות במבצע נוסף,  למרות שהמבצע הוכתר בהצלחה בעיקר בשל החסכונות הדקדקנית שהינחתה  את מינהל הביצוע.


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |