בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקציר: ניהול לאיכות כוללת T.Q.M
 
מבוא
ניהול איכות כוללת (T.Q.M) הינה גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן
לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמידבאירגון.
 
לניהול איכות כוללת העקרונות הבאים:
א.
תפקיד ההנהלה משתנה מנהול למנהיגות (from management to leadership) והיא מנהיגה תרבות איכות באירגון. 
ב. התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.
ג. שיפור מתמיד של תהליכים בתוך האירגון.
ד. שיתוף כל בעלי התפקידים באירגון בתהליך השיפור.
ה.  מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח המניע שיפורים, הן כבודדים והן כחלק מצוותים.
ו. עידוד והמרצה של עבודת צוות בכל הרמות בצוותי עבודה ובצוותים רב תחומיים.
ז. עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים בהצלחת האירגון.
ח. ייזום תהליך השיפור על בסיס מדידה ומדדים כמותיים ואיכותיים.
ט.  בקרת תהליכים.
במסגרת ניהול איכות כוללת מיישמים גישות ניהוליות, שיטות טכניות, כלים כמותיים וגישות לניהול משאבי אנוש במשולב, כדי לשפר את התהליכים בארגון ולהגביר את היענות הארגון לצורכי הלקוח בהווה ובעתיד.
 
 
הגישה של ניהול איכות כוללת מאחדת שיטות ניהול בסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנית, המתמקדת בלקוח ובשיפור המתמיד (בקרת איכות לרוחב המפעל).

עקרונות הגישה של ניהול איכות כוללת מתבססים בעיקר על תפיסת ניהול האיכות היפנית ועל עקרונות תורתם של דמינג, ג'וראן, פייגנבאום, קרוסבי, אישקאווה.
כבר בשנות 60-ה יושמה הגישה ביפן בארגוני תעשייה. במערב יושמה גישת ניהול האיכות הכוללת רק בשנות 80-ה המאוחרות במפעלי תעשייה, בעיקר בתעשיית רכב ובתעשיית ההייטק Tech) Hi), ורק לאחר מכן בארגוני שירות כמו בנקים, סוכנויות ביטוח ומוסדות לאנרגיה. כיום התפשט השימוש בגישה זו גם למגזר הציבורי והממשלתי, לדוגמא במערכת החינוך והבריאות.

לראשונה, נוסחה גישת ניהול האיכות הכוללת באופן רשמי בשנת 1985 ע"י משרד ההגנה האמריקני, והוא דרש מכל ספקיו לעבוד לפיה. במפעלים ובארגונים שונים לובשת גישה זו צורות שונות, כשכל ארגון מתאים לעצמו את השיטה ובונה לו
תרבות איכות בתבנית המתאימה לו.
 
עקרונות לניהול איכות כוללת עפ"י דמינג
כמו לכל הצלחה, גם לניהול איכות כוללת מספר אבות, אך הידוע והמפורסם ביניהם הוא ד"ר ויליאם א. דמינג. דמינג שנולד באיובה, ארה"ב 1900-ב החל את הקריירה שלו כסטטיסטיקאי. הוא הוזמן ליפן לאחר סיום מלחמת העולם השניה כדי לסייע בשיקום הכלכלה היפנית והיה אחד מבוני יסודות התעשייה היפנית במשך כשלושים שנה. לאחר ההצלחות שנחל הכירו בו תעשייני ארה"ב והזמינו אותו לסייע בידם. הוא בנה ביפן פילוסופיה ניהולית כוללת של בקרת שינויים להשגת לקוח מרוצה וחברה מצליחה. כדי להיות ממוקד בשינויים ובחדשנות ולהצליח, יש צורך בידע בסיסי ובשליטה בתהליך.

הפילוסופיה של דמינג מבוססת על הגישה ההתנהגותית בתורת הניהול אשר אבותיה היו אלטון מאיו, אברהם מסלו, מק-גרגור והרצברג. הם טענו שמקור עוצמתו של הארגון הוא האדם. ישנם הבדלים גדולים בתפוקתו של העובד המותנים בהנעה הפנימית שלו (מוטיבציה). מדיניות ניהול לקויה מדכאת את הנעת העובד (מה שנקרא אצלנו "ראש קטן"), בעוד שמדיניות ניהול נכונה ומדרבנת עשויה לפתח את הפוטנציאל האישי ולהניע אותו למסע חידושים מתמיד ומתמשך.

דמינג ניסח 14 עקרונות לניהול איכות כוללת כמפורט להלן:
1.
שיפור המוצר/השרות:  
על כל ארגון לשפר בהתמדה את המוצר/השירות שהוא מספק. מטרה זאת כוללת את היעדים הבאים: 
א.
שיפור מתמיד של המוצר/השירות יש לשפר את המוצר/השרות לכל אורך חיו תוך התאמתו לצרכי הלקוח, דבר שיוביל לנאמנות למוצר/שרות. 
ב. חדשנות
עידוד חדשנות ושינויים בטכנולוגיות (שיטות ייצור), בחומרים (חומרי גלם, חומרי עזר, אריזות וכו'), בשיטות השיווק, בשירות, במערך הכספי  של הארגון וכו'.
כל החידושים והשינויים ייעשו על בסיס לימוד מעמיק, והבנת התהליך והשבעת  רצונו של הלקוח.
2. פילוסופיית האיכות
פילוסופיית האיכות של דמינג מתריעה בפני ההוצאות הגדולות, שאת גודלן קשה להעריך, הנובעים עקב תקלות בעת שימוש במוצרים, חומרי גלם פגומים, חלקים פגומים, חוסר ידע וניהול כושל . אי הוודאות בהערכת הנזק נובע מנטישתם של לקוחות אשר אינם מרוצים. בנוסף המידע עובר גם לצרכנים פוטנציאליים נוספים וכך גדל הנזק בהתמדה. לעומת זאת, חברה המתמקדת באיכות, מגדילה באופן מתמיד את חוג הלקוחות כיוון שלקוח מרוצה מצרף
לקוח נוסף למעגל.
השוני העיקרי בפילוסופיית האיכות של דמינג בא לידי ביטוי בגישה ניהולית הטוענת: לא עוד העדפת פעולות המספקות רווח מידי אלא התמקדות באיכות  שיתרונה בהישרדות, בפיתוח ובגידול הרווחיות לטווח ארוך.
3.  הפסקת התלות בבחינה/בביקורת סופית
בחינה וביקורת סופית מיושמים בסוף התהליך ומטרתם למיין בין פריטים תקינים לבין פריטים שאינם תקינים. החיסרון הגדול של הביקורת הסופית הוא שפעולה זו מתבצעת לאחר שהחריגה כבר נעשתה וצריך עתה לאתר את המוצרים החריגים ולהחליט מה לעשות בהם:
א.
 לפסול את החלקים החריגים (להשמיד אותם). 
ב. למיין את כל החלקים מיון 100%.
ג. להשתמש בחלקים החריגים.
ד. להחליט על שימוש מוגבל בחלקים החריגים.
ה.  לתקן את החלקים החריגים.
ו.  וכד'.
כל האלטרנטיבות הנ"ל עולות כסף רב בנוסף לעבודה שהושקעה ולעבודת הביקורת והמיון.
גם לפי דמינג, אין לבטל את הביקורת הסופית. מאידך, צריך להפנות את מרבית משאבי הביקורת להשגת נתונים וניהול תרשימי בקרה. מתרשימי  הבקרה ניתן ללמוד היכן התהליך לקוי ולתקן אותו בזמן.
4. בחירת ספקים
בחירת ספקים על בסיס מכרזים מבטיח את זכייתו של הספק בעל ההצעה הנמוכה ביותר אך לא בהכרח בעל האיכות הטובה יותר. לפיכך דמינג מציע לבחור מספר מצומצם של ספקים (כדי לא להתבסס על ספק יחיד), לטפח אותם ולהרגיל אותם לשפר את תהליך הייצור באופן שוטף. כך יצומצם  מספר הספקים למינימום הכרחי ותשופר איכות מוצריהם באופן מתמיד.
5. שיפור מערך הייצור והשירות בהתמדה
שיפור האיכות והתפוקה, חייב להיות תהליך מתמשך ושוטף ולא אירוע  חד פעמי.
6. הדרכה   
יש למסד את ההדרכה במהלך העבודה Tranning) job the nO).
7.  מנהיגות
טיפוח המנהיגות הוא מתפקידיה החשובים של ההנהלה. הטיפוח מתחיל בהגדרת תפקידו של המנהל. תפקידו העיקרי של המנהל, לפי דמינג, הוא לסייע לעובדיו לבצע את המוטל עליהם באופן הטוב ביותר. ראייה זו מאפשרת למנהל להיתקל בבעיות שמפנים אליו העובדים ולנסות לשנות  תהליכים כדי להקל עליהם את הביצוע בעתיד .
8. הסרת חששות העובדים
לדעתו של ד"ר דמינג מרבית המנהלים אינם מבינים את תפקידם, חוששים להעלות את בעיותיהם בפני המנהל בדרג הגבוה יותר. החשש נובע ממספר סיבות: 
א.
החשש כי המנהל אליו יופנו הבעיות/השאלות יתרשם כי השואל אינו  מסוגל לבצע כראוי את תפקידו.  
ב. מנהל, במקרים רבים, אינו אוהב שמפנים אליו בעיות שאמורות להיפתר  בדרג נמוך יותר. 
ג.
מנהלים, בדרג הגבוה, חוששים שהטיפול בבעיה עלול לחייב אותם לשנות נהלים שהשתרשו בארגון במשך שנים. שינוי נהלים וסדרי עבודה הוא תהליך מורכב ואין להם עניין להתמודד עם שינוי כזה.
לכן על ההנהלה לעשות הכל לטיפוח מנהיגות בונה וחיובית שתסייע למנהלים לחוש בטחון ותבטל את חששותיהם. הפחד יעלם כאשר  יבנה אמון בין ההנהלה למנהלים הזוטרים ולעובדים.
9.  עידוד עבודת צוות
אחד החסרונות של המידור המחלקתי שמטרתו התמחות מקצועית היא הסתגרות וראייה צרה של המטרות. לדוגמא:
א.
מחלקת הייצור תשאף להנציל חלקים פגומים ותעשה בהם שימוש.  הדבר יגרום לקיצור אורך חיי המוצר ולתקלות בעת השימוש במוצר.  
ב. מה שרואה קניין לנגד עיניו הוא השגת המוצר במחיר הנמוך ביותר. הוצאות נוספות כגון: תיקון, פיגור באספקה וכו' הנגרמות בשל  קניית מוצר לא איכותי, אינן משפיעות על החלטות הקנייה. 
ג. מחלקת השיווק מעדיפה במקרים רבים מבצעי מכירות בלי לבדוק ביסודיות אם הם אכן משפרים את הרווחיות ולא רק מגדילים  את המחזור.
הפיתרון לבעיות הנ"ל ודומיהם הוא התאום הבין-מחלקתי, או במילים אחרות עבודות צוות.
-
כאשר יבחר הספק ע"י קניין הרכש בתאום עם מנהל הייצור.  
- כאשר תתקבל החלטה להנציל חלקים בתאום עם מהנדס המוצר ומבקר  האיכות.
- כאשר תתאם מחלקת השיווק את החלטתה על מבצע מכירות עם אנשי הכספים.
מתפקידיה העיקריים של ההנהלה, לפי דמינג, הוא לעודד תאום בין מחלקתי  ועבודת צוות.
10. הימנעות מסיסמאות ומטרות מעורפלות
סיסמאות ומטרות מעורפלות שאין מאחוריהן תוכניות מעשיות מעוררות התנגדות בקרב העובדים ואינן מסייעות לשפר את המצב.
לכן על ההנהלה להגדיר מטרות ברורות ובמקביל להבהיר לציבור המנהלים והעובדים את הדרך להשגתם. לא מספיק לומר: יש צורך לשפר את הרווחיות!
יש להגדיר את המטרה בדייקנות, את היעדים ובמקביל להסביר איך לעשות  זאת! הצמדת "האיך" למטרה הברורה - חשובה ביותר!
11. נורמות של תפוקה
עפ"י דמינג, עבודה עפ"י נורמות מעבירה את המסר לעובדים על מתן עדיפות לכמות על פני האיכות.
העדפה זאת גורמת ל:
א.
גידול במספר הפגומים. 
ב. עירוב הפגומים עם הטובים וזאת כדי לקבל פרמיה על כל הכמות.
 ג. חוסר אפשרות למדוד את איכות התהליך. 
ד. חוסר עניין לשפר את התהליך כיוון שממילא מקבלים פרמיה גם על  הפסולים. 
ה. התנגדות העובד לשפר/לשנות את תהליך עבודתו כיוון שהוא "רגיל" אליו. כל שינוי בשיטת העבודה עלול להקטין את הפרמיה שהוא מקבל עתה  ללא מאמץ. 
ו. חוסר רצון של העובד לעבור מפעילות אחת שהוא מכיר לאחרת שאותה  הוא מכיר פחות או לא מכיר כלל. 
ז. יש קושי במציאת עובד שיעבוד על פעולה/חלק/מוצר חדש, כיוון שאז  הוא נמצא בתחילת עקום הלמידה שלו והוא לא יקבל פרמיה.
ח. עבודה בנורמה גורמת למתיחות ומריבות בין העובדים.לכן יש להחליף בהקדם את שיטת הנורמות בשיטות אחרות.
12. גאווה באיכות
דמינג מתעניין מאוד בדעות העובדים על האיכות. לדבריו, לא רק שהעובדים בעד שיפור האיכות אלא שלדעתם ההנהלה אינה מסייעת בידם:
א.
ההנהלה אינה דואגת להדרכה מתאימה עם הפעלת כל שינוי. 
ב. הציוד במקרים רבים אינו תקין.
ג. אנשי האחזקה מתקנים במקרים רבים את הציוד הלקוי, באיטיות.
ד. חומרי הגלם המסופקים אינם תמיד בטיב הדרוש (קניה זולה, בהזדמנות...) 
ה. הביקורת הסופית המבוססת על מיון אינה חוקרת את המניע לחריגה  ואינה דואגת למנוע את החריגה בעתיד.
לפיכך יש לבדוק את תלונות העובדים, לטפל בהם וליצור מצב שהעובדים יתגאו  באיכות המוצרים שהם מייצרים.
13. מיסוד תוכנית השתלמות להסבת עובדים
עם השינויים הרבים בתחנות העבודה, בקו הייצור ובטכנולוגיות, עובדים רבים, משנים את תפקידם וסוג עבודתם. עפ"י דמינג, אין לפטר אותם, אלא למצוא עבורם עבודה חליפית בארגון ולהדריכם בהתאם.
כמו כן יש לתכנן כל קליטת טכנולוגיה חדשה כך שתהליך הקליטה ילווה בהדרכה מתאימה. אי ביצוע הדרכה עלול לגרום לנזק אדיר. דוגמא הממחישה את חשיבות ההדרכה ניתן לראות במפעל ג'נרל-מוטורס בו 69% מפעולות הצביעה והלחמת הנקודות הן אוטומטיות. המפעל הפך להיות סמל לניהול כושל כיוון שלא ניתנה תשומת לב מספקת (הדרכה) לעובדים, שהיו אמורים  להפעיל את הציוד המתוחכם.
14. תוכנית להפעלת השינוי
כל פעילות היא תהליך שאפשר ונחוץ לשפר. כל עובד ומנהל בארגון צריך להיות מודע לצורך לשפר ולשנות את האיכות בהתמדה. יש ליצור בהנהלה מחויבות להנהגת השינוי.
תפקידה של ההנהלה הבכירה הוא להנהיג את התהליך באמצעות צוות היגוי שיתווה מדיניות, יעדים ותוכנית שיפור כלל אירגונית ארוכת טווח. דמינג
ממליץ על מעגל השיפור הבא: תכנן, עשה, בדוק ופעל.
 
א.
תכנן: נחוץ לתכנן היטב את השינוי: יש ללמוד היטב את התהליך ולהחליט מה נדרש לשנות בו כדי לשפרו. להצלחת השינוי יש צורך בשיתוף פעולה של כל הנוגעים בדבר. יש לתכנן ניסוי בקנה-מידה קטן אך מייצג ע"י  שיבוץ כל הפעולות בניסוי המתאים. 
ב. עשה: בצע ניסויים בקנה-מידה קטן אך מייצג ובהתאם לצורך.
ג. בדוק: בדוק את תוצאות הניסויים והסק מסקנות לאור התוצאות. 
ד.
פעל: יש לבצע נסיונות נוספים במידה ולא משוכנעים בתוצאות הניסויים,  אך במידה וכן משוכנעים יש להפעיל וליישם את השינוי.
בתהליך השיפור מדגיש דמינג את הפעולות הבאות:
-
איתור בעיות חוזרות וטיפול בהן.  
- טיפול בתהליכים.
- שימוש בניתוח הנתונים הנאספים מהשטח.
- מעורבות המנהלים בתהליך.
תהליך השיפור לפי דמינג, יביא בסופו של דבר לרווחת העובדים וליצירת  מקומות עבודה נוספים כמוצג בתגובת השרשרת בתרשים שלהלן:
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |