בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
פסולת רעילה בישראל
 
מתקני שריפה ברמת חובב או תעשיה נקיה?
 
כיצד הפך "העולם השלישי" לאתר - פסולת של המערב "הנאור"? ולאיזה חלק של העולם שייכת ישראל מאז ההחלטה על הקמת מתקן שריפה באתר לסילוק פסולת רעילה ברמת חובב? אנו מביאים בפניכם את הדו"ח שהגיש אירגון גרינפיס, הלוחם. התקיף ביותר שפועל כיום בשירות האקולוגיה העולמית, שפורסם היולי 96'. הדו"ח קורא לאסור הקמת מתקני שריפה ולעצב מדיניות חדשה של ייצור נקי בישראל.
חלקו הראשון מתאר את המצב הנוכחי של פסולת רעילה מצטברת ברמת חובב.
חלקו השני, שיפורסם בגיליון הבא, דן בהשלכות הסביבתיות והבריאותיות של שריפת פסולת רעילה, ומצביע על מגמת ההעברה של טכנולוגיות חיסול פסולת מהמערב למזרח. כמו כן מרחיב חלק זה בהצעת שיטות חלופיות לסילוק הפסולת הרעילה שכבר הצטברה באתר, ללא שריפה - עד ליישום מלא של מדיניות התעשייה הנקייה.
החלק השלישי דן בתעשייה נקייה תוך דגש על תקדימים בינלאומיים והתייחסות למצב בארץ, ומפרט את הצעדים שגרינפיס ממליץ עליהם בדרך לכינון תעשייה כזו הדו"ח נכתב ונערך על ידי אורי זיק, סניף MEDITERRANEAN GREENPEACE.

הערה: הדו"ח מובא כלשונו (בהתאם לתרגום הרישמי של גרינפס לעברית. שפת המקור: אנגלית) למעט שיכתובים לשוניים קלים וקיצורים שנכפו עלינו מפאת קוצר היריעה. כמו כן ולהתנער מהמילה "משרפה" ולהשתמש תחתיה ב"מיתקן שריפה". בשל הקונוטציות הריגשיות הקשות שהמילה מעוררת בנו
.

הדו"ח המובא להלן דן בבעיית הפסולת הרעילה בארץ תוך דגש על אתר הפסולת ברמת חובב, ושריפת הפסולת המתוכננת בו. החוק הישראלי דורש כי כל הפסולת הרעילה המיוצרת בארץ תועבר לאתר הפסולת הרעילה שברמת חובב.
הפסולת האורגנית הרעילה המגיעה לאתר מצטברת תוך כדי המתנה לשריפה. אפשר לנטרל את רובה בשיטות הקיימות - ללא שריפה. מיתקן השריפה הראשון שמיועד לאתר נבנה בימים אלו בארצות הברית. מיתקן זה הוא חלק מגל המוני של פרוייקטים דומים הפוקד את דרום מזרח אסיה, מזרח אירופה ודרום מזרח אגן הים התיכון. בדומה למיקרה הישראלי, מיזמים אלו מקודמים על ידי תאגידים מערביים שאינם מעוניינים להקים מתקני שריפת אשפה בארצותיהם. שריפת אשפה מוכרת כמקור משמעותי
ליצירת רעלים כמו דיוקסינים ופורנים (DIOXINS, FURANS) האלטרנטיבה לשיטה זו היא פשוט טיפול מונע.

במסגרת ייצור נקי. יש להתחיל ליישם שיטה זו במסגרת המדיניות הממשלתית, ויעידו על כך תקדימים מערביים. ישראל מאופיינת במשאבי טבע מועטים לעומת משאבי אנוש מפותחים, ויכולה לשמש דוגמא למדינה המאמצת ומפתחת שיטות יצור נקיות.
אף על פי כן אנו עדים לחזרה על שגיאות דומות לאלה שכבר נעשו במערב. אחת השגיאות הבולטות האלה היא הקמת משרפת הפסולת הרעילה ברמת חובב. פרוייקט זה ינציח את התהליך הנוכחי שבסיומו אמורה כל הפסולת הרעילה המיוצרת בארץ להתנקז ברמת חובב. כך עלול איזור הנגב להפוך במהירות ל- "TOXIC SACRIFICE ZONE".
ברמת חובב שוכן קומפלקס תעשייתי בן שמונה
מפעלים. המפעלים האלה, בייחוד "מכתשים" ו"תעשיות ברום, וכן בריכות האידוי של המועצה התעשייתית הם מקור לזיהום שאין להתעלם ממנו. דו"ח זה דן רק בפסולת הרעילה ובאמצעי הטיפול בה.
 
האלטרנטיבה לשיטה זו היא פשוט טיפול מונע במסגרת ייצור נקי. יש להתחיל ליישם שיטה זו במסגרת המדיניות הממשלתית, ויעידו על כך תקדימים מערביים. ויכולה לשמש דוגמא למדינה המאמצת ומפתחת שיטות יצור נקיות. אף על פי כן אנו עדים לחזרה על שגיאות דומות לאלה שכבר נעשו במערב. אחת השגיאות הבולטות האלה היא הקמת משרפת הפסולת הרעילה ברמת חובב.
ישראל מאופיינת במשאבי טבע מועטים לעומת משאבי אנוש מפותחים ליצירת רעלים כמו דיוקסינים ופורנים
(DIOXINS, FURANS).
פרוייקט זה ינציח את התהליך הנוכחי שבסיומו אמורה כל הפסולת הרעילה המיוצרת בארץ להתנקז ברמת חובב. כך עלול איזור הנגב להפוך במהירות ל - "TOXIC SACRIFICE ZONE". ברמת חובב שוכן קומפלקס תעשייתי בן שמונה מפעלים. המפעלים האלה, בייחוד "מכתשים" ו"תעשיות ברום,, וכן בריכות האידוי של המועצה התעשייתית הם מקור לזיהום שאין להתעלם ממנו. דו"ח זה דן רק בפסולת הרעילה ובאמצעי הטיפול בה.
המונח "פסולת מסוכנת" מתייחס לפסולת שמאפייניה הם: רעילות, דליקות, איכול ועוד. שריפת פסולת רעילה היא פעילות מזהמת ולא בטוחה. ההשלכות הסביבתיות של מתקני שריפה הביאו ציבור גדול של מתנגדים למחות על בניית אתרי שריפה חדשים בעולם המפתוח, קרוי, במערב. כך מבקש המערב לבנות אתרי שריפה במדינות מתפתחות, ונציגיו הם בעיקר אותם תאגידים שאינם יכולים עוד לקדם את הטכנולוגיה במערב. התהליך הזה צובר תאוצה במיוחד בגוש המזרחי, בהודו ובמזרח הים התיכון, כולל ישראל . בישראל מיוצרים 100,000 טון פסולת רעילה מידי שנה. זהו פרי פעילותם של כ - 700 גופים שונים המחזיקים חומרים רעילים. מידי שנה אחראים גופים אלה לשינוע למעלה ממיליון טונות של חומרים מסוכנים על כבישי הארץ. על פי החוק, חייבת כל הפסולת הרעילה להגיע לרמת חובב (12 ק"מ דרומית לבאר שבע). למעלה מ - 50% מהפסולת הרעילה אינם מגיעים לרמת חובב (נתונים שנמסרו על ידי החברה המתפעלת את האתר). הפסולת "האבודה" מושלכת או מוצאת דרכה למערבת הביוב העירונים. הפסולת שכן עושה דרכה לאתר מזהמת את האיזור. מחקרים אמנם מראים כי האזור מזוהם בחומרים רעילים מארסניק וכספית עד פי.סי.בי יודעי דבר מעידים כי זיהום מי תהום מאיזור רמת חובב הגיע עד לאקוויפר החוף.ניטור אויר הראה זיהום הנובע מפעילות איזור התעשיה של רמת חובב והאתר הארצי לסילוק פסולת רעילה. תכנית הניטור יושמה רק לאחר לחץ מאסיבי שהפעילו תושבי האיזור הסובלים מ"אירועי ריח" בתדירות יום יומית. במשך שנות הפעילות של אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב, נצברו במקום כ - 45,000 טונות של פסולת אורגנית רעילה שהגיעו מכל רחבי ישראל, רובה לא ממויינת, חלקה נמצא במקומות לא ידועים וחלקה מאוחסן במיכלים חלודים ולא אטומים. מצב זה הביא את המשרד לאיכות הסביבה להחלטה על סגירת האתר. תוכנית זו לא מומשה כיוון שלא נמצא כל אתר חלופי. ככל שנותר הוא אותה תכנית לבניית מיתקן שריפה לפסולת רעילה ברמת חובב. אלא שבניגוד לציפיות, בראש סדר העדיפויות של מיתקני השירפה נמצאת הפסולת הקיימת אלא פסולת שממשיכה לזרום לאתר מכל רחבי הארץ.
 
כאמור, מיתקן השריפה המיועד לרמת חובב נבנה בארה"ב, היכן שכמעט ולא ניתן להקים יותר מתקני שריפה לשימוש מקומי. 
לפחות 280 תוכניות להקמת מתקני שריפה בוטלו עקב מחאה ציבורית נרחבת וקולנית. גם דנמרק מעורבת בפרוייקט. 
ומשתתפת בהתקנת אתרים דומים באזורים מתפתחים. אתר השריפה ברמת חובב יתופעל על ידי תשלובת פרטית ממשלתית ישראלית דנית. לגופים המעורבים אינטרס כלכלי ברור להגדיל את כמות הפסולת הנאספת ונשרפת. כבר בימים אלה מתוכננות ברמת חובב שני מיתקני שריפה: אחד נוסף לפסולת רעילה, ועוד מיתקן שישרוף פסולת רפואית נגועה.
שלא בדומה למדינות אחרות, המדיניות הישראלית בנוגע לטיפול בפסולת רעילה לא כולל כל תוכנית להפחתת כמויות הפסולת, מדיניות זו מתבססת על ריכוז כל הפסולת הרעילה ברמת חובב, שריפת הפסולת האורגנית והטמנת היתר (כולל האפר הרעיל שנשאר אחרי השריפה).
החלופה שמציע גרינפיס היא ייצור נקי, כלומר, אימוץ גישה המבקשת להפחית את השימוש בחומרים רעילים עד לכמויות זניחות. תכניות לייצור נקי עם מינימום פסולת רעילה התקבלו במספר ארצוץ ביולם המפותח, ומספר יוזמות כבר קודמו בהצלחה.
 
בראשית שנות ה - 70 הוקמה ועדה בין משרדית למטרת מציאת אתר מרכזי לקבורת פסולת רעילה בישראל. הבחירה ברמת חובב התבססה על ההנחות לפיהן המקום מרוחק מאזורים מאוכלסים ומי תהום. רמת חובב נמצאת במרחק 12 ק"מ דרומית לבאר שבע. 

ירוחם ודימונה, ישובי הבדואים של שבט אל עזזמה והקיבוצים משאבי שדה, רביבים ורתמים כולם נמצאים בטווח ההשפעה של הזיהום העולה מרמת חובב בעקבות תלונות של תושבי הקיבוצים באיזור ביצע המכון הביולוגי תכנית לניטור אויר. במקום נמצאו ריכוזים גבוהים של ברום וכלור, מפעילות המפעלים "מכתשים" ו"תעשיות ברום" וכן זיהום שמקורו בבריכות האידוי של המועצה התעשיתית רמת חובב, וכמובן, באתר לסילוק פסולת רעילה. הקרקע באיזור רמת חובב היא סלע גיר מעידן האיאוקן, המאפשר חילחול. מחקרים גילוי מזהמים (בעיקר קדמיום וציאניד) ש"נדדו" מאיזור רמת חובב והגיעו עד אקוויפר החוף. לא תמיד אפשר לדעת האם מקור הזיהום הוא בתעשיה הכימית באיזור או באתר הפסולת עצמו. קידוח שבוצע לאחרונה בסביבות אתר הפסולת העלה ממצאים קשים: זיהום בארסניק, כספית ועוד. לתעשיות הכימיות ברמת חובב חלק נרכזי בהזדהמות המים. אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב נפתח בשנת 1980 והאחריות על התחזוקה שלו נמסרה לקבלן פרטי.
בשנת 1982 ארעה באתר התפוצצות שלוותה בשריפה, כאשר חביות דולפות שהכילו ליתיום התערבבו עם מי גשם.במהלך אותה שנה נסגר האתר על ידי צו של משרד הבריאות. שנה אחר כך הופקד הזיכיון לתיפעול האתר בידי "מבני תעשיה בע"מ", חברה פרטית, והאתר חזר לפעול.
ב- 1987 התפרקה החברה. מספר שיטות מקוריות "לטיפול" בפסולת יושמו במשך השנים ברמת חובב. למשל, שריפת מגנזיום בתעלות פתוחות ובניית מיתקן שריסס שפכים רעילים לאויר מתוך "תיקווה" תמוהה שייתאדו. התוצאה לא אחרה לבוא: טיפות של נוזל רעיל התפזרו מעל האיזור.
מאז 1990 מתופעל האתר באמצעות חברה ממשלית: "החברה לשירותי איכות הסביבה - רמת חובב"  (ESC).
בשנת 1991 הכינה ועדה ממשלתית בראשות פרופ' וילנר מהאוניברסיטה העברית דו"ח על פעילות ה-ESC.  
"הדו"ח גורס כי: "האתר מפר את התקנות בכל הנוגע לנטרול ולטיפול בפסולת רעילה. הטיפול הבלתי ראוי הוליד את הצורך בתכנית שיקום יקרה והביא לסיכונים סביבתיים".
דו"ח וילנר גם האשים את ה- ESC במעילה בהסתמכו על מקרה בו איכסנה החברה פסולת אורגנית רעילה המכילה חומרים מסרטנים בבריכות פתוחות. המלצות הדו"ח נדחו על ידי הועד המנהל של ה- ESC.
בחמישה בדצמבר 93 הכריז השר לאיכות הסביבה דאז, יוסי שריד, על החלטתו לסגור את האתר. הסיבה הרשמית היתה תכנית להפרטת ה- ESC, והקושי למצוא חברה שתואיל ,לרשת" את האתר מידיה. ועדה שמונתה למצוא אתר חלופי הגיעה  למסקנה כי מנקודת הבט הידרולוגית רמת חובב היא הגרועה מארבע האלטרנטיביות שנדונו. למרות זאת נפלה ההחלטה ולהשתמש ברמת חובב כיוון שהאתר כבר זוהם.הכמות המדויקת של פסולת רעילה המיוצרת בארץ אינה ידועה. בבערכות נעות בין 70,000 לכ - 200,000 טון לשנה, מתוכם מגיעים בין ארבעים לחמישים אחוז לתחנה הסופית ברמת חובב. 
רשימת החומרים שהגיעו בשנת 1995 כולל: 2.35 טון קדמיום ממפעל "דשנים" במפרץ חיפה: 237 טון פי.סי.בי ו - 551 טון של פסולת הכוללת פי.סי.בי מחברת חשמל; 69.5 טון של פי.סי.בי ממפעלי ים המלח; 1118.35 טון של בוצה המכילה כספית ממפעל "פרוטארום" (תעשיות אלקטרוכימיות) בעכו; 1760.95 טון של בוצה אורגנית מ"תרכובות ברום" ברמת חובב ו - 63.5 טון של פסולת אורגנית מ"חיפה כימיקאלים" (הנתונים לקוחים מהדו"ח השנתי של ESC לשנת 95). חומרים אלו מטופלים ברמת חובב באחד משני האופנים הבאים:
א.
פסולת לא אורגנית עוברת טיפול ראשוני, בעיקר נטרול חומצות ובמקרים מסויימים גם חימצון (בעיקר לכרומטים וציאנידים). פסולת לא חומצית נצברת בחביות פח המוצבות על שכבה כפולה של דיפון פלסטי.
ב. פסולת אורגנית (30% מכמות הפסולת) מאוחסנת באופן זמני או מושלכת ללא כל טיפול. חלקה הגדול נועד לשריפה)
 הנתונים מבוססים על דו"ח ביקור נציגי גרינפיס באתר 19.11.95.
עוד מספרים מרשיעים: במשך שנות פעילותו צבר את הפסולת ברמת חובב למעלה מ - 45,000 טון של פסולת אורגנית רעילה. חלקה אינו רשום כהלכה וארוז בחביות לא אטומות (10,000 טון בערך). האחריות המשפטית למצב זה מוטלת על ממשלת ישראל שקיבלה תשלום עבור טיפול בפסולת. אותם 45,000 טון שנצברו באתר מיועדים לשריפה מיתקן שריפה עם קיבולת של 15,000 טון לשנה נבנית בימים אלה על ידי החברה האמרקאנית - KVS)- KENEDY VAN SAUN) 
מפנסילווניה. עלות הפרוייקט מגיעה עד 15 מיליון דולר, ושליש ממנה ממומן על ידי המדינה. מיתקן השריפה אמור להתחיל לפעול בין ספטמבר לנובמבר 96* . 
חוזה ההפעלה ניתן לחברת "בניר" הישראלית - דנית. כדי לנטרל את ההתנגדות הציבורית לבניית המיתקן נטען כי המצב הנוכחי מעמיד את התושבים בפני איום של פיצוץ החומרים הרעילים, בדומה לאסון שאירע בבופאל, הודו. בניגוד לציפיות ההולמות את הסיבות, האחראים על השריפה אינם מעניקים עדיפות ל - 45,000 טון הפסולת שכבר הצטברו. 
הם מטפלים דווקא בפסולת הרעילה הממשיכה להגיע לאתר באופן שוטף, מה שמזכה אותם בתמורה כספית. הגופים המעורבים התעלמו מדרישת עמותת "אדם, טבע ודין" בשם תושבי האיזור, שדרשו כי כמות הפסולת המסוכנת שהצטברה המיתקן לא ישרוד למעלה מתשע שנים. 
עד לאחרונה סירבה החברה לערוך שריפה. התכנית הנוכחית היא לשרוף את הפסולת שנצברה באתר תוך תשע עד עשר שנים, ולא תוך שלוש שנים כפי שניתן היה לצפות. לפי דוחות ה - ESC.
ניסיונית לפני הפעלת המיתקן תהיה הראשונה להישרף. אחד הטיעונים בהם השתמשה היה כי התערבות הנוכחית של חומרים רעילים היא כה ייחודית, עד שכל הפעלת של המיתקן היא בגדר שריפה ניסיונית. אגב, בתכנית הראשונית לשריפה ניסיונית שהוכנה לאתר צויין במפורש כי "יש באתר חומרים כגון שמנים שהזדהמו וחומרים לכיבוי שריפות, שמצריכים תקנות מיוחדות"

* הערת המערכת: המיתקן אמור היה להתחיל לפעול בין ספטמבר לנובמבר 96'. נכון להיום, יולי 97' הוא טרם הופעל

(המשך הדו"ח של גרינפיס בגיליון הבא)
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |