בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
כ דאי שנושא החומרים המסוכנים יוכר כבעל חשיבות
לאומית וייקבע פורום מתאים לטיפול בו, כמו הרשות
למלחמה בסמים או רשות שמורות הטבע
  
מאת ד"ר ישראל ברזילי

ד"ר ישראל ברזילי, ראש האגף לחומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה מנהל ביד רמה צוות של 25 מקצוענים, מנווט בזהירות רבה בין רשויות, מתמרן בין כפילויות וחלוקות שרירותיות של סמכות, משתומם על מדיניות החלפת המיכלים של חברות הגז, מתוכם עם גרינפיס ומתעמת עם סרבני פינו פסולת מסוכנת.

המשרד לאיכות הסביבה הוקם אחרי הבחירות של 1988, והוצג כסוכריה בממשלתו החדשה של יצחק שמיר. ספק אם רק שיקולים אקולוגיים הולידו את היוזמה. המשרד החדש יועד לרצות את חבר הכנסת רוני מילוא, סמכויותיו נשאבו מתחומי הטיפול שהיו עד כה מנת חלקם של משרדים אחרים: חקלאות, פנים, בריאות, אנרגיה וביטחון.
התרבות הפוליטית של מוקדי הכוח מעולם לא ראתה בעין יפה קיצוץ סמכויות וניטרול משאבים. אבל משרד איכות סביבה ענה מיד על צורכי השעה, והיה יותר מאשר מהלך פוליטי חלקלק. היום קשה להאמין שחיינו אי פעם בלעדיו. נדמה שמאז ומעולם היה לנו
שר ירוק שכזה, שתובע לשים בראש סדר העדיפויות הלאומי את מצב הסניטציה בבתי שימוש ציבוריים, ושמצטלם היטב ליד אסלות ציבוריות, ריאות ירוקות שנדהמו, או איזו שלולית מצחינה שפעם קראו לה נחל הירקון. בשיחה שערכנו עם ד"ר ישראל ברזילי, ראש האגף לחומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה, ביקשנו ליישב את סוגיית הכפילויות בין הגופים השונים המטפלים בחומרים מסוכנים, לבדוק את מקומו של נושא בעייתי זה בסדר העדיפויות של המשרד. בחרנו להתחיל הישר במקומות הכואבים.

העובדה שהוקם משרד לאיכות הסביבה לא שינתה את המצב בשטח: הטיפול והחקיקה בעניין חומרים המסוכנים עדיים מחולק בין יותר מידי משרדים ממשלתיים. לדעתי, עשרה.
"נכון. השאלה הזו במקום, הקמת המשרד לא תרמה אפילו להחלטה על משרד אחד מוביל בטיפול בחומרים מסוכנים".

מה צריך לעשות כדי שהמצב ישתנה!
"נושא החומרים המסוכנים מורכב מאוד ובעייתי, ויש לטיפול בו השלכות על כל מיגזרי החיים. חומרים מסוכנים נמצאים בכל מקום. אם על גבי אריזה של תכשיר להברקת אסלות לא יציינו שהוא מכיל 10% חומצה מילחית, אף אחד לא יידע מה הוא מכיל.
הנושא הזה דורש את טיפולה של יד אחד שתרכז את כל הפעילויות השונות בתחום.
המצב יהיה אידיאלי אם נושא החומרים המסוכנים יוכר כבעל השלכות לאומיות, וייקבע פורום מתאים לטיפול בו. הנה, דוגמאות: בעיות מיגור הסמים נמצאות תחת חסותו של משרד הבריאות. יחד עם זה, תוך הכרה בחשיבות הנושא, הוקמה רשות שתפקידה לרכז ולארגן את אופני המלחמה בנגע. כך גם הוקמה הוועדה לאנרגיה אטומית, שרק היא עוסקת בנושא הגרעין. מתוך ההכרה בחשיבות שימור הטבע בישראל אוחדו הרשות לגנים לאומיים עם הרשות לשמורות הטבע. גז הבישול היום נמצא, לפחות באופן תיאורטי, תחת פיקוחו המוחלט של משרד האנרגיה במסגרת חוק הבטיחות בגזים. כך גם צריכה להיות מהפיכה בנושא הטיפול בחומרים מסוכנים. לדעתי צריך להקים גוף דמוי רשות, שאליה יתנקזו כל הנושאים המטופלים במשרדים שונים.
זהו הפיתרון הטוב ביותר, זה ייתן את התשובה להמון בעיות שמתעוררות בשטח, או לפחות ייתן כתובת רשמית לפניות, מה שיפסיק את הטילטולים ממשרד למשרד".

לצד המשרדים הממשלתיים פועלים עוד גופים המטפלים באיכות הסביבה במקביל:
איגודי ערים, יחידות עירוניות. כיצד מתבצעת חלוקת הסמכויות בינהם?
"בתאוריה היה טוב אם הכל היה מרוכז בידיים של גוף אחד. לצערי, זה לא קורה בפועל. קיימים איגודי ערים, הוקמו יחידות בתוך הרשויות המקומיות. היחידות המקומיות עוסקות באותם התחומים שבהם עסק המשרד לאיכות הסביבה אבל במישור המקומי".

כפילות?
"יתכן, במקרים מסויימים. ובכל זאת, לולי האנשים המקצועיים ביחידות המוניציפליות היה המשרד מתקשה לעמוד בלחץ העבודה. המשרד סובל מהגבלת תקנים, יש לנו כוח אדם מצומצם".

למה לא לספח את היחידות העירוניות למשרד?
"סיפוח לא יהיה מעשי. היחסים בין הרשויות המוניציפליות והמשרד הממשלתי לא היו מאפשרים סיפוח כזה. פרט לכך, לפי החוק כל רשות מוניציפלית אחראית לכל מה שנעשה בתחומה. הרשות הממלכתית רק מנחה, מחוקקת, מכוונת. אני לא אומר שאני  מרוצה מהמצב הקיים, אבל צריך להתחשב בעובדות בשטח. הקמת איגודי ערים ויחידות סביבתיות היא הדרך היחידה לפעול באופן מקומי ונקודתי, בהתחשב במגבלות הביצוע של הממשלה. או שנצא לקרבות או שננסה לתאם בין הפעילויות של הגופים השונים בשטח. כן, יש מקום לשנות. אני חושב שהעיתון שלכם צריך להרתם לנושא".

האם לאגף חומרים מסוכנים יש תקציב נפרד? מה מקומו בסדר העדיפויות של המשרד?
"קשה לי לענות על השאלה הזו, כיוון שאני לא מצוי בכל הפרטים. לאגף יש התקציב שלו, פחות ממאתיים אלף שקל לשנה. צריך לזכור, עם זאת, שהאגף פועל כמטה מקצועי: אירגון השתלמויות, מבצעי אכיפה. בשנים האחרונות היה תקציב האגף בן שבע ספרות, וכלל את תכנית ההצטיידות שלנו לטיפול באירועים של חומרים מסוכנים, מתן סיוע מיוחד ותגבורת ליחידות סביבתיות שנמצאות באיזורים המועדים לאירועים: פתח תקווה, אשדוד, נתניה, אילת. יחידת אחרות מקבלות עזרה מקצועית בסיסית. כל אלה באים מתקציב האגף".

האם אגף החומרים המסוכנים נמצא במקום גבוה מבחינת סדר העדיפויות של השר והמנכ"ל?
"האגף נחשב ככל האגפים. איננו נחשב למוביל".

המספר וקצב האירועים בארץ ובעולם לא הביאו להכרה בחשיבות האגף?
"כן. זו התבטאה בהקצאת אמצעים, אבל לא במעמד האגף. תראה, עם הקמת המשרד לא היה אגף לחומרים מסוכנים. האגף הוקם בסוף 89, על בסיס פעילות של השירות לשמירת איכות הסביבה בנושא פסולת רעילה ומסוכנת, שבגלגולו האחרון היה כפוף למשרד הפנים. האגף הוקם במגמה לרכז את כל סמכויות הטיפול בחומרים מסוכנים שנמצאות בידי המשרד. מלכתחילה הוגדרו לו שלושה שטחי פעילות: טיפול באירועים של חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת מסוכנת ואכיפת חוק החומרים המסוכנים שנחקק ב-93. לצורך אלה בנינו מערך שלם לטיפול באירועים, הקמנו מרכז מידע לחומרים מסוכנים, בנינו צוות מקצועי שמנחה את הפעילות המקצועית של האגף כולל תירגולים והפעלה של הציוד והניידות שעומדים לרשותינו, ומערכת דיווחים. כל אירוע זוכה לטיפול מיידי, ופרטיו מדווחים למרכז המידע. בכל חודש מתקיימת באגף ישיבה לצרכי הפקת לקחים וטיפול מקצועי. כך כבר חמש שנים".

בכמה אנשים מדובר?
"בכל מחוז עובדים שני אנשי מקצוע וחצי מזכירה. 21 אנשים ושישה מחוזות. מרכז המידע מופעל על ידי ארבעה עובדים. יחד עם מפקח חמ"ס ארצי ועוזרו, ושלושת אנשי המקצוע והמזכירה של האגף יש לנו בסך הכל 25 משרות. כל הסגל המקצועי מורכב מכימאים, מהנדסי כימיה או הנדסאים".

כדי ליישר את העמדות, אולי תוכל להגדיר מהו בדיוק חומר מסוכן?
"זה נושא להרצאה. אצטמצם לכמה משפטים: חומר מסוכן הוא חומר שכתוצאה מטיפול לא זהיר, חשיפה, השלכה וכל פעולה שאיננה מתחשבת בתכונות החומר עלול לגרום נזק לבריאות האדם ולסביבה. זו הגדרה רחבה ובעייתית. יש מי שייטען שהגדרות כוללניות כאלה מסווגות גם משחת שיניים תחת הכותרת של "חומר מסוכן". ואמנם, מרכיבי משחת השיניים הם מסוכנים. הכל תלוי בכמויות ובריכוזים. יש מדרגות שקובעות את התנאים לטיפולינו בחומרים. מתחת לריכוז הקבוע בתקנות האדמיניסטרטיביות לא נדרש היתר רעלים".

כלומר, אין חובת דיווח ולא חובת שימוש באמצעי בטיחות כשהחומרים מכילים פחות מהריכוז הנקבע בחוק חומרים מסוכנים
"זה נכון רק לגבי הצורך בהיתר רעלים. אמצעי בטיחותת ודיווח כפופים לחוקים אחרים, למשל, חוק רישוי עסקים וחוק בטיחות בעבודה. צריך לזכור שהרשות הממלכתית מוגבלת באפשרויות הפעולה שלה. כך למשל אנחנו לא מסוגלים לפעול למען אכפת חוקים שלנו במשקי בית. זה לא מעשי, למרות שלכאורה יחידות משק בית עושות שימוש בסוגים רבים של חורים מסוכנים"

איך היית מגדיר "תרכובות"? כשאתם מציינים ברשימה תרכובות עופרת, אתם מתכוונים לתרכובת מסיסה או לכל תרכובת שהיא? האם למשל מייצב אורגני של עופרת לתעשיית הפלסטיק נכלל בקטגוריה של תרכובת עופרת החייבת דיווח כחומר מסוכן?
"בהחלט כן. אם התקלקלה מנת ייצור במפעל, ארצה לראות אותה ברמת חובב ולא בחירה. לא רוצה לראות כדוריות מתגלגלות מעבר לתחומי המפעל. החומר צריך להיות מאוחסן בצורה בטיחותית בלי שום קשר להיותו נושא מספר או"ם או לא. כל תרכובות
העופרת מהוות סכנה בהגדרות של המשרד. אנחנו לא רואים סכנה בכרום המתכתי, בוודאי לא כתוסף לפלדה. אבל תרכובות של כרום ושימושיהן השונים נכללות בהגדרת סיכון".

וכשלא מדובר בתרכובת אלא בתערובת (מסג), למשל מטיל של עופרת עם ארסניק, המשמש בייצור מצברים לרכב, האם על המפעל לדווח גם על העופרת וגם על הארסניק?
"כן. שניהם חייבים בדיווח ונכללים ברשימה. אבל הכל תלוי בכמות. התקנות מחייבות דיווח רק החל מריכוז מסויים, מתוך התחשבות בשימושים השונים שיש לעופרת. איננו מעוניינים לעסוק במטילי עופרת שמשמשים ליציבות מנופים, אבל אנחנו בהחלט מטפלים בעופרת שעברה התכה במפעל כלשהו. אתן לך עוד דוגמא: בגלל השימוש הנרחב בתמיסת אמוניה בחקלאות, היא נכללת ברשימות הרעלים רק שהיא מצוייה בריכוז גבוה בחומר. אנחנו לא יכולים להוציא היתרי רעלים לכל מיכל בשדה. אנחנו מוגבלים. ברור שההגדרות משתנות לפי התגובות מהשטח. אני מאמין שבהמשך נוציא תיקונים והשלמות לתקנות שיצאו לא מזמן. הכל תלוי במימושן בשטח".

איך אתם מטפלים במקומות שהאכיפה בהם בעייתית, למשל איזורים אקסטריטוריאליים, מוסדות מחקר, בתי חולים, צה"ל, ונמלים? מי מפקח על כניסת ספינות מונעות באנרגיה גרעינית לנמלים?
"שאלת על עולם ומלואו. בנושא הגרעיני איננו מטפלים, זה לא בתחום המנדט של האגף. לגבי בסיסי צה"ל חוק החומרים המסוכנים לא חל על מוסדות המדינה. כך כתוב בחוק, אינני יודע אם זה בשגגה או בכוונה. בכל אופן, אנחנו פועלים לתיקון החוק, השינוי כבר עבר קריאה טרומית בכניסת. אנחנו סבורים שחוק החומרים המסוכנים חייב לחול גם על מוסדות המדינה. תקנות לסילוק פסולת מסוכנת כן חלות על בתיחולים ועל שאר הגופים שאינם טעוני רישוי. אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מהנהלות של מפעלים בשטחים אקסטריטוריאליים. אין לנו קשיים לגביהם, לפי הפרשנות המשפטית חוק רישוי עסקים חל עליהם כפי שחל על כל המפעלים. חוק החומרים המסוכנים חל עליהם ללא צל של ספק. בעניין הצבא: יש קומות בצה"ל בהם הוכנסו שיפורים מהותיים עקב טיפולו של האגף. יש מקומות עם בעיות קשות, חשוב שצה"ל יהיה מודע יותר לחומרים מסוכנים שאינם חומרי נפץ".

בחודש אוקטובר 96 היינו עדים למספר לא מבוטל של אירועי חומרים מסוכנים. מה אתם עושים בפועל בתחום השינוע?
"הסמכות לאכיפה בנושא שינוע נמצאת אך ורק בידי משרד התחבורה. אנחנו תמיד מוכנים לשתף פעולה ולעזור, אבל אין לנו שום סמכות".

ואם תקבלו סמכויות, תוכלו לעמוד במשימה?
"אנחנו נמצאים בכבישים, האנשים שלנו מסתובבים בשטח, במסגרת הפעילות של ניידות איכות סביבה, אבל אין להם שום סמכות, אם הם יעצרו איזה משאית לביקורת יצחקו להם בפרצוף. חוץ מזה, אך אחד מהאנשים שלנו לא סובל מחוסר עבודה".

אלו אירועים חמורים התרחשו לאחרונה?
"האירוע עם חומצת המלח במיכלית זכה לכיסוי תקשורתי נרחב. משאית שהובילה 20 טון של חומצה מילחית מרוכזת בשני מיכלים, עשה קוב האחד, ביצעה עקיפה מסוכנת ובעקבותיה עצירה פתאומית. המיכל הקידמי נותק מהתושבת שלו והתנגש  בגורר. הצינור ניתק וכל תכולת המיכל נשפכה על הכביש. עוד לא קיבלתי את התוצאות הסופיות של חקירת המשטרה. פנינו למשטרה כדי לחקור את היתה כאן רשלנות.
אירוע כזה מעלה כמה שאלות באשר למצב המכני של מיכלית הנושאת חומר כל כך מסוכן. המיכלית היתה מסומנת כחוק".

תוך כמה זמן התרוקנה תכולת המכלית?
"עוד לא קיבלתי את הדיווח המפורט. אבל עבורי זה כבר לא רלוונטי, עצם העובדה שהאירוע התרחש, זה מה שטורד את מנוחתי. אני תולה את האשמה בשני גורמים: קודם כל, המצב המכני הגרוע של המיכלית. אני משוכנע שבדיקות ייגלו קורוזיה קשה של מנגנון ההצמדה. שנית, מיקום המשאית: מה יש לנהג שמוביל 20 טון של חומצה מרוכזת לחפש בצד השמאלי של הכביש? על נהגי משאיות בכלל וחמ"ס בפרט יש לכפות מגבלות חמורות של מהירות ואיסור עקיפה, כדי שלא יהיה צורך בעצירה פתאומית.
נהג כזה לא צריך להילחם על המקום שלו בכביש, גם אם הוא עומד שעה בפקק".

האם הלקח המיידי מן האירוע לא מחייב הצמדת רכב כיבוי עם אמצעי איסוף, ניטרול וספיגה למיכלית?
"לפי התורה שלנו, שמתחשבת בנסיבות בשטח, הכבאים עוסקים במיזעור הזנק שכבר נגרם במוקד האירוע ולא בניטרול. זה לא מעשי, שכבאית תסחוב חומר נטרול 20-ל טון חומצה".

אז מי מחסל את האירוע בפועל? הרי גם הצוות שלכם עסק רק בניטור של האויר באיזור, ולא בניטרול.
"אנחנו נותנים הנחיות לניטרול, אבל לא עוסקים בניטרול. זוהי החלטה.."

שלא עמדו במבחן המציאות
"לשם כך דרושים שינויי חקיקה, שיחייבו את המפעל המופקד על המטען לדאוג לניטרול החומר תוך פרק זמן מוגדר. לדעתי הטיפול בערפל היה מספק, זה מה שהיה אפשר לעשות בהתאם לנסיבות. הכל מתחיל ונגמר במובילים של חומרים מסוכנים. אסור שאלטע זאכען כזה יהיה על הכביש, ונהג שחושב שהוא יכול להרויח שתי דקות על ידי עקיפה, צריך להוריד אותו מהכביש. נהגים שמשנעים חומרים מסוכנים צריכים להיות מודעים לכל ניואנס של הנהיגה שלהם. ככה זה בעולם. זה לא ימנע אירועים באופן מוחלט, אבל זה צעד קטן".

היה אירוע של פריצת צנרת הדלק באיזור חיפה
"באתר האיחסון של מיכלי הדלק בקרית חיים היתה פריצה של למעלה ממאה טון של דלק גולמי. הדלק נעצר במאצרה, נמנע זיהום הים והסביבה, והמסה נשאבה. תושבי קרית חיים התקשרו למשטרה והתלוננו על ריחות. המשטרה העבירה את הבעיה לטיפול המחוז, וזא הסתבר שיש דליפה. נושא שינוע חומרים מסוכנים בצנרת תת-קרקעית העסיק אותנו רבות, הוקמה ועדת חקירה של משרד האנרגיה ומשרד איכות הסביבה עקב עוד פרשיות של פגיעה בצנרת דלקים: פרשיית החשד לדליפה בנווה שאנן, חשד לדליפת בנזין במפרץ חיפה. הנושא מטופל על ידי משרד האנרגיה, אנחנו מצפים להגשת הצעת חוק מטעמו".

גם בבאר שבע דלף גז בישול ממיכל תת-קרקעי.
"זו פרשה חמורה אוד. לפני יומיים התרחש אירוע דומה במודיעין: פריצת גפים ממיכל תת קרקעי במודיעין מפגיעת טרקטור. מה שקרה בבאר-שבע הוא העתק כמעט מדוייק של אירוע שהיה כמה חודשים קודם לכם בבית שמש. חברת הגז החליפה שני מיכלים בעזרת טרקטור. הטרקטור פרק קיר מגן מבטון ועבודה לא מקצועית גרמה לפגיעה בשני מיכלים תת קרקעיים. משניהם דלף גפ"ם. גם בבאר שבע וגם בבית שמש חברת הגז החליפה את המיכלים התת קרקעיים כשהם חצי מלאים, אין לי מושג מדוע. באר שבע היתה סתומה שעות על גבי שעות עד שפונו המיכלים הדולפים. כל הזמן הזה היתה דליפת גז שהצליחות להשתלט עליה רק באופן חלקי. זה קרה בצומת מרכזית, מרחק מאות מטרים מתחנת האוטובוסים המרכזית, סמוך לקניון, הקהל בקניון פונה, כל פעילות שהיא הופסקה, למזלינו כיוון הרוח היה טוב".

כמה זמן עבר מגילוי הדליפה ועד לחיסולה!
"איני יודע בדיוק. צריך לחכות לתוצאות החקירה של המשטרה. זה לוקח זמן. יש להסיק מסקנות בקשר לנהלי העבודה של חברות הגז והפיקוח עליהן. במודיעין, הטרקטור פעל באיזור חשוף, בלי שילוט וללא אמצעי התראה ומיגון. נכון, זה בתחום האחריות של משרד התשתיות. לנו אין שום סמכות, פרט להתראה חוזרת ונישנית".

בחול המועד סוכות בוצעה העברת "הר הפסולת" ממפעל כרמל אוליפינים בחיפה לרמת חובב. אירגון גרינפיס טוען שלא מדובר בחומרים מסוכנים.
"גרינפיס הוא ארגון חשוב, אנחנו מכבדים אותו. לצערי הארגון לא עוסק בנושאים מוזנחים באמת. גרינפיס יוצא בשצף קצף נגד בניית מתקן שריפה לפסולת ורגנית מסוכנת ברמת חובב, ולא מציע שום אלטרנטיבה קבילה לשימוש במתקן השריפה. הם טוענים שזו טכנולוגיה לא טובה, וזו טעות. הטכנולוגיה הזו מקובלת בכל העולם. כך מפנים פסולת אורגנית בצרפת, באנגליה ובארצות הברית. מה נשעה בינתיים עם 60 אלף טון פסולת? האתר סתום. נחכה שתהיה טכנולוגיה טובה יותר? נחכה שיצטברו 100 אלף טון? בקשר לפינוי ה"הר" בכרמל אוליפיניים: אם גרינפיס היה חוקר קצת, היה למד שמדובר בפסולת ששוכבת שנים במפעל כרמל אוליפינים: זיהומי קרקע ובוצה מכל מיני מקומות, טונות של אלומניום. זה חומר מסוכן, לא צריך לחכות שמישהו ימות מזה. זה לא חומר שאפשר להשליך לאתר פסולת רגילה. דרשנו מהמפעיל לפנות את הפסולת אחרי שבדקנו את ההרכב שלה, וכפינו עליו לבצע מיחזור של הפלסטיק שהיה זרוק שם. ואמנם, הם הפכו אותו לצינורות חשמל שחורים. מה שנשאר שם הוא חומר מסוכן לסביבה".

לסיום, מה דעתך על החידוש שהונהג באיגוד ערים חיפה: קביעת אגרת חמ"ס?
"החידוש הוא דווקא של איגוד ערים אשדוד. המשרד, בשיתוף התעשיה ואיגוד ערים פעל להקמת מנגנון לגביית אגרות באמצעות צוותים שיבקרו בשטח, ויסווגו את מורכבות המפעלים בהתבסס על סעיף 16 בחוק חומרים מסוכנים ותקנות סילוק פסולת של חומרים מסוכנים.

אני מקווה שיחד עם משרד הפנים תוסדר גביית האגרות באמצעות חוק עזר. הכסף יוקדש לאחזקת הצוותים המטפלים בחומרים מסוכנים".

 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |