בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקציר: נהלים והוראות עבודה
נוהל הוא מסמך פנים ארגוני המפרט ומגדיר מדיניות ו/או דרכי ביצוע - בדרך כלל של פעילות מחזורית. הנוהל משמש גם תקן בקרה לפעילות כזאת.
הנוהל מורכב בדרך כלל מהפרקים הבאים:

נתונים מזהים כמו:
- שם קובץ הנהלים 
- שם הנוהל
-
מספר הנוהל
- תפוצה לפעולה
- תפוצה לידיעה
- נספחים
- אסמכתאות
מבוא
- רקע 
- מטרות

מדיניות
- יוזמה
- הגדרת מושגים
- הגדרת מדיניות
- סמכויות
- הפונקציה המופקדת על עדכון הנוהל
- אישור
 
תהליך
- הגדרת אחריות ביצוע
- עיתוי
- הטפסים הקשורים
- דיווח
- שלבי ביצוע

בקרה
- החותם על הנוהל ותוארו
- אחריות בקרה
- תהליך הבקרה
- אמצעי הבקרה
- מעקב
- עדכון

מכאן שהנוהל קובע מתי לפעול ובאלו אמצעים. בהיותו מתאם ומפרט תהליך תקשורתי ארגוני, הוא עונה לשאלות הבאות:
מה
 - מה התכלית שלשמה הוגדר הנוהל ומהי מטרתו של כל שלב?
Why
כיצד
 - באיזו דרך ובאילו אמצעים יש לנקוט כדי לבצע כל שלב?
What
מי
 - מי האחראי על ביצוע כל שלב בנוהל?
Who
מתי
 - מתי יש לבצע כל שלב ובאיזה סדר לבצע את השלבים?
When
היכן
- היכן יש לבצע נוהל זה?
Where
 
הציפיות מהנוהל:
אחריות וסמכות.
תחומי האחריות והסמכות של כל פונקציה הם חלק מתחום התפקיד שלה.
הנוהל מגדיר וקובע מי האחראי לביצוע כל שלב ולמי סמכות הבצוע. כך, הוא מהווה כלי לבחינת המשמעות של תיאור התפקידים הלכה למעשה.
 
 
תקשורת
הארגון מבוסס על חלוקת עבודה ותפקידים ומאידך על שילוב של פעולות נפרדות להשגת מטרה מוגדרת. מערכת הנהלים מהווה אמצעי תקשורת מעולה המשולבת בין ממלאי התפקידים השונים בארגון.
 
אחידות
תכנון העבודה והנחיות לביצועה מרוכזים בידי בודדים. ביצוע העבודה נתון בידי עובדים רבים שעלולים להימצא במקומות רחוקים זה מזה וכך עלולה האחידות בביצוע ובתוצאות להיפגע.
נוהל עבודה מפורט של שלבי העבודה על פרטיה מאפשר אחידות בביצוע ובתוצאות.

הדרכה
הנוהל משמש גם מדריך לעובדים לביצוע תפקידים. פירוט שלבי העבודה,
האמצעים הדרושים ואמות מידה להערכתה, מסייעים לעריכת תכנית להשתלמות
העובדים. בכך משמשים נהלי העבודה אחד מכלי העזר החשובים לתכנון הדרכה. 

 
תיאום
כל פונקציה בארגון פועלת להשגת מטרותיה. כדי למנוע חיכוכים יש צורך בהגדרת המטרות הכוללות של הארגון, בתיאום בין היחידות השונות ובשילוב פעולותיהן.
תכנון ועריכת קובץ נהלים מחייב ראייה כוללת להגדרת המטרות והמשימות של הארגון כולו, בשיבוץ כל יחידה ומטרותיה בארגון הכולל. תשומת לב מיוחדת ניתנת לניצול יעיל של אמצעים, למנוע כפילויות ולחיב את הגורמים השונים להידבר ולפעול במשותף.

הכנת נהלים
לאור הדרישות המרובות מהנהלים, המגדירות סמכויות, אחריות ושיטות עבודה, ברור שמסובך להכין אותם. לפני הכנת הנוהל, פעל כל מנהל לפי הבנתו ומיטב שיקוליו. אחרי שקיים נוהל - הוא מחייב את כל הגורמים לעבוד לפיו ולא לסטות ממנו. מכאן מובנת הרגישות הרבה של המנהלים השונים להכנת נהלים. עבודת הכנתם מזכירה לעתים לוליין המנסה להלך בין הטיפות ולהשאר יבש - משימה כמעט בלתי אפשרית. עבודה זאת מעוררת מספר שאלות:
- מתי הזמן להכין נהלים?
- מי האחראי להכנת הנהלים?
- באיזה שיטה להכין את הנהלים?
 
 
 
הציפיות מהנוהל:
 

- אחריות וסמכות
- תקשורת
- אחידות  
- הדרכה
- תיאום
- הכנת נהלים
 
מתי הזמן להכין נהלים?   
במפעל קטן שבו תקשורת טובה ופתוחה, כאשר כל בעלי התפקידים מודעים למטרות הכוללות של המפעל וחותרים להשגתם - מועט הצורך בנהלים.
הצורך בנהלים גובר והולך ככל שהמפעל גדל, היחידות מתפתחות, בעיות למיניהן מחמירות ומלוות במתחים בין מנהלים כל אחד רואה את מקור הרע אצל חברו. למעשה, הגורם האמיתי לצרות הוא חוסר הגדרה ברורה של סמכויות,
אחריות ונהלי עבודה ברורים.
כל מנהל נוטה לפרש את "התורה שבעל-פה" לפי הבנתו. זה הזמן לנתח את התהליכים, לנסח ולהכין נהלים.
מי אחראי להכנת נוהלים?
שתי גישות עקרוניות לבעיה:
מהיבט הסמכות רצוי שמנהל היחידה עצמו יטפל בהכנת נהלים.
במקרה כזה קל יהיה ליישם את הנוהל כיוון שתהיה התנגדות קטנה להמלצותיו.
יתרון נוסף לגישה זאת: מנהל היחידה יודע ומכיר את תהליכי העבודה לפרטי פרטים כך שאי אפשר יהיה "לעבוד עליו".
מאידך, במרבית המקרים מנהל היחידה עמוס מדי בנושאים שלדעתו חשובים יותר והוא מטיל את המשימה המייגעת על אחד הכפופים לו.
 
מהיבט ההכנה רצוי שיעסוק בהכנת נהלים מקצוען בעל כישורים מתאימים:
כושר ניתוח, אדם שיורד לפרטים ולא טובע בהם, אובייקטיבי, רגיש לנושא ובעל ידע בכתיבת נהלים. נהוג להטיל תפקיד זה על האחראי של מחלקת ארגון ושיטות (או"ש). החיסרון - לעיתים, כשהנושא שנוי במחלוקת בין מנהלי מחלקות אין לו יכולת הכרעה. בגלל הסטטוס בו הוא נמצא, לא מקבלים מנהלים ברמתו ובכירים ממנו את דעתו והא לא יכול לכפות אותה עליהם. על כך עליו
להתגבר בעזרת הרבה טקט וכושר שכנוע. כשאלה לא יעזרו ישתמש בגיבוי שיקבל מהמנכ"ל.
 
כיצד להכין נוהל?  
כבר הוזכר שנוהל המגדיר שיטות עבודה ו/או סמכויות ואחריות מעורר התנגדות כיוון שהוא מצמצם חופש פעולה. המנהלים לא יהיו עוד חופשיים לבצע את העבודה לפי הבנתם, המשתנה לפי נסיבות ומצבי הרוח, אלא יבצעו אותם בהתאם להגדרה מפורטת הכתובה בנוהל. מאידך, נוהל איננו חוק מדינה. המפר חוק מדינה צפוי לעונש מרתיע הקבוע בחוק. לא כך מתייחסים ומטפלים במנהל "שמיישם" נוהל לפי הבנתו. קשה לכפות נוהל בעזרת אמצעי ענישה והרתעה. כדי ליישם נוהל בהתאם לרוח הדברים ולפרטיו דרושה הבנה, הסמכה ומוטיבציה של כל בעלי התפקידים. אפשר לפתח הבנה ומוטיבציה ע"י הסבה וע"י שיתוף של כל השותפים הישירים והעקיפים לביצועו. תשעת השלבים להכנת נוהל: 
הלימוד   
שלב זה יתחיל בלימוד המצב הקיים בראיונות אישיים של מכין נוהל עם כל אחד מהמנהלים שיש להם קשר עם יישום הנוהל. בראיונות האישיים ילמד מכין הנוהל:
- כיצד מתבצע התהליך כיום מנקודת מבטו של המתאריין.
- מה לדעת המתראיין מפריע לו לתפקד בשיטת העבודה הנוכחית.
- מה ואיך רצוי לתקן במצב הקיים. 
את כל מה שילמד מכין הנוהל בראיונות האישיים, יעלה על הכתב. הוא יזדקק בשלב זה לכל הידע שלמד כדי להבהיר את העמדות השונות בעזרת תרשים מבנה ארגוני, תרשימי תהליך למיניהם, טבלאות ודיאגרמות וכל יתר אצמעי המחשה, בחינה וניתוח.
בשיטת האלימינציה, יאתר מכין הנוהל את התהליך הטוב ביותר הרצוי לארגון מהיבט העבודה והנפשות הפועלות מסקנותיו יגבש בהצעת נוהל.
 
 
הצעת נוהל
את הצעת הנוהל יש להפיץ בין כל משתתפי הדיון הראשוני והיא מהווה בסיס לדיון.
היא צריכה להיות ערוכה בדומה לנוהל אמיתי על כל פרקיו: מטרות הנוהל, אלו בעיות הוא אמור לפתור ותיאור מפורט וברור של התהליך המוצע. יש להפיצו בין המשתתפים בדיון - בכדי לאפשר זמן מספיק לעיון, לימוד ושאלות מוקדמות להבהרה.

דיון ראשוני
מכין הנוהל יקיים את הדיון הראשוני בפורום רחב בו ישתתפו כל בעלי התפקידים שיש להם קשר ישיר ועקיף לנוהל. בדיון הוא יבהיר: 
- הבעיות אותן אמור הנוהל לפתור.
- מגוון הפתרונות האפשריים.
- כיצד הגיע לפיתרון המומלץ על ידו. 
מכין הנוהל יעודד כל משתתף להביע דעתו ולהתייחס בעיקר לנקודות שיפריעו לו לתפקד.
את הערות המשתתפים יחלק לשניים: 
- הערות המתנגדות לעקרונות הנוהל. 
- הערות שאפשר לשלבן בנוהל המוצע.
 
שינויים
בעקבות הדיון הראשוני יש להתייחס להערות ולשנות את הנוסח או הסעיפים המתאימים בנוהל. אותם שינויים שאפשר לבצע בנוהל מבלי לשנות את הרעיונות העקרוניים שבו.
השינויים יהיו מתואמים עם יוזמיהם ויאושרו על ידם לפני הפצת המהדורה המעודכנת של הצעת הנוהל.
 
 
שכנוע המתנגדים
יש לבצע פעולת שכנוע של המתנגדים לעקרונות הנוהל כדי שהנוהל המוצע אכן ייושם בהבנה.
מכין הנוהל יעשה זאת בפגישות אישיות עם כל אחד מהמתנגדים ויגייס לשם כך את כל אמצעי השכנוע העומדים לרשותו.
כמוצא אחרון יעזר בגיבוי שיתן לו מנהל היחידה ובעזרתו הפעילה לשכנע את המתנגדים.
 
הרצה ניסיונית
הצעת הנוהל תיושם לניסיון לתקופה שתיקבע מראש - שלושה חודשים עד שנה.
תקופת הניסוי מיועדת לעמוד על הבעיות שיתעוררו, לאגור הערות ולנסות להציע פיתרונות. את הרצת הנוהל יש ללוות במסע פרסום והסברה לכל העובדים שיש להם קשר איתו. כל העובדים הקשורים לנושא חייבים לדעת על השינויים בתהליכי עבודה כדי למנוע טעויות ואי הבנות.

 
הסקת מסקנות
בתקופת הניסוי, בפרקי זמן מוגדרים מראש יש לקיים דיונים על השינוייםבתהליכי העבודה שהונהגו ולהסיק מסקנות לגבי המשך הניסוי.
- אם להמשיך בניסוי או לחזור לשיטה הישנה.
- האם לשנות משהו בתהליכי העבודה כפי שהם מנוסחים בהצעת הנוהל.
 
שינויים ופרסום הנוהל
בתום תקופת הניסוי יערך דיון מסכם ובו יש להחליט:
- האם תקופת הניסוי הסתיימה או שיש להאריך אותה.
- האם הנוהל עונה לבעיות כפי שתוכנן?
- האם יש לתקן ו/או לשפר בו משהו?
לאור החלטות שיתקבלו יש להכניס את התיקונים הדרושים ולהפיצו כנוהל
 
מעקב ועדכון
כתוצאה משינויים תכופים במוצרים ובטכנולוגיות חלים שינויים גם בארגון.
שינויים שמשמעותם שינוי בתהליכי עבודה, בסמכויות ובאחריות בעלי התפקידים וכתוצאה מכך שינויים בנהלים. לכן יש צורך במעקב מתמיד אחר השינויים בתהליכי העבודה ועדכון הנהלים בהתאם.
לעיתים, כדי להיחלץ מביצוע נהלים מחפשים בעלי התפקידים "הוכחות" עד כמה הנהלים אינם שימושיים - בין השאר כיוון שאינם מעודכנים.
מכאן נובע הצורך העיקרי להקפיד ולעדכן את הנוהלים באופן שוטף. 

 
נוהל תקין ומעודכן - ערובה לבטיחות והצלחה
 
נהלי בטיחות
נהלי הבטיחות הינם כלי עבודה בסיסי לניהול מערך הבטיחות. הנהלים מרכזים את ההוראות, הפעולות וחלוקת הסמכויות בנוגע לעבודה מסוימת, תחנת עבודה מסויימת ולתפקיד מסויים.
נהלים אלו נועדו להסדיר תפקידים, סמכויות וחלוקת אחריות. כל זאת, על מנת להקטין את הסיכונים הטמונים בעיסוק מסויים. המטרה הכללית היא הגברת המודעות לסיכון בטיחותי והקטנת החשיפה לגוון זה.
 
את נהלי הבטיחות ניתן לחלק ל- 2 קבוצות:
- נהלי הבטיחות בשגרה (במסגרת עבודה שוטפת רגילה).
- נהלי חרום (לשימוש בעת מצב חרום, המוגדר בנוהל עצמו).

נוהל בטיחות בשגרה
נוהל בטיחות טוב, יכתב לאחר איסוף כל הנתונים הרלוונטים הקשורים לעובד, סביבת העבודה, סוג העבודה, הסיכונים הטמונים בעבודה והפתרונות הבטיחותיים.
הנוהל יכתב כרשימת הוראות אותן אנו מבקשים להטיל על האדם העוסק במסגרת עבודתו, בעיסוק הנידון במסגרת הנוהל.

 
הנוהל חייב להיכתב בצורה פשוטה וקלה לקריאה. אפשרות התמצאות קלה בנוהל כתוב הינה ערובה לשימוש יעיל וסדיר. נוהל הבטיחות משמש בד"כ למתן פתרון לשתי בעיות מרכזיות:
- מסגרת לימודית להכרת תפקיד חדש, הכרת הסיכונים המיוחדים והוראות הבטיחות הנובעות מסיכונים אלה.
- פתרון יעיל וקל למתן חשיבות בטיחותיות לבעיות שיתעוררו במסגרת העבודה, וכלי לריענון הזיכרון.
- דוגמאות לנהלי בטיחות בשגרה.
- נוהל שימוש בציוד מגן אישי.
- נוהל עבודה עם רתכת חשמלית.
- נוהל עבודה עם חומרים מסוכנים.
- נוהל קליטת עובד חדש.
- נוהל לביצוע עבודת אחזקה במכונת ייצור.
- נוהל לביצוע עבודה בתחום המפעל ע"י קבלן חיצוני.
- נוהל עבודה באש גלויה.
- ועוד...

נוהל חירום
נהלי החירום, נועדו לתת מענה למצבי חירום העלולים להתפתח במסגרת העבודה.
מצבי חרום, מטבעם, גורמים ללחץ ולהתנהגות בלתי צפויה מצד אנשים הנחטפים למצבים אלה. מצבי חרום בטיחותיים אופיינים עלולים להיוצר כתוצאה משריפה, דליפת חומרים מסוכנים, פגיעה גופנית או בריאותית במסגרת העבודה וכל מצב אחר החורג מתהליך העבודה הרגיל.

נוהל החירום הינו רשימת פעולות הנותנות מענה לצרכי המצב המיוחד שנוצר.
- נוהל החרום משמש בדר"כ למתן פתרונות לשתי בעיות מרכזיות:
1. פתרון מעשי ונוח לשימוש בעת התרחשותו של מצב חרום.
2. מסגרת מקצועית להערכות לשעת חרום ותירגול צוותים ובעלי תפקידים האמורים לתת מענה במצב חרום.
- נוהל החירום יכיל בין השאר את הנתונים הבאים: 
1.
אחריות וסמכות להפעלת הנוהל
2. שיטת הפעולה - סדר הפעולות העקרי מרגע קבלת הודעה על מצב חרום מוגדר ועד להשתלטות על האירוע.
3. שלבים - פירוט שיטת הפעולה עפ"י שלבים:
- התגובה המיידית
- המענה הראשוני
- המענה המשלים
- שלב השיקום וחזרה לכשרות.
4.
מנהלה - האמצעים הדרושים לטיפול במצב החרום בתחומי כ"א, ציוד, רכב וכל אמצעי טכני אחר. 
5. שליטה - אמצעי שליטה במוקד האירוע: אמצעי קשר, אזרי סימון וכו'.
6. רשימת תיוג - רשימת שמות, בעלי תפקידים, כתובת ומס' טלפון של צוותי חירום מפעליים וגורמי חירום חיצוניים רלוונטים.
 
דוגמאות לנהלי חירום:
- נוהל חירום לטיפול באירוע חומרים מסוכנים.
- נוהל התנהגות במקרה שריפה.
- נוהל מילוט בעת מצב חירום.
- נוהל טיפול בנפגע מתאונת עבודה.
- נוהל פינוי נפגעים.
- נוהל חבירה לכוחות חירום.
- נוהל הפעלת ציוד חירום.
 
לסיכום
נהלי הבטיחות הינם "מכשיר הקשר" בין הממונה על הבטיחות לבין שאר עובדי ומנהלי המפעל. נהלי הבטיחות, בשגרה ובחרום, נועדו לרכז ולמסד את צורת העבודה הבטוחה בכל שלב ועיסוק במסגרת העבודה הפנים מפעלית. נוהל הבטיחות מאפשר לבקר את תהליכי העבודה. נהלי הבטיחות מהווים את ריכוז הפעולות להקטנת הסיכונים בתהליכי עבודה בשגרה ובמצבי חירום - נהלים טובים הם פשוטים לקריאה וקלים להתמצאות.
הנהלים מהווים כלי עזר להטויית מדיניות לבטיחות כוללת ובסיס להכשרת כח-אדם בתפקידים שונים.
הנוהל מרכז תחתיו את כלל הסוכנים, הצרכים הבטיחותיים והפתרונות המנהלתיים והטכנולוגיים לגבי כל תהליך עבודה.
  
 
 
 
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |