בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
 
כל מה שרצית לדעת על תאונות עבודה

מאת: עודנט

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"א - 1995 מוגדרת "פגיעה בעבודה" - כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.
"תאונת עבודה" - היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה גם אם היא ארעה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית או בהפסקה מהעבודה. "מחלת מקצוע" - הינה מחלה שנקבעה בחוק כמחלת מקצוע והעובד חלה בה עקב עבודתו. חשוב לדעת כי קיימים עוד מקרים המוגדרים בסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי ובפסיקה הענפה בתחום זה בהם רואים תאונה כתאונת עבודה.
בנוסף לחוק הביטוח הלאומי הנ"ל קיימים עוד חוקים המכסים את הנושא של תאונות עבודה ובין היתר: פקודת הנזיקין (נוסח משולב), חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) התש"ב 1952.
אם נגרמו לך נזקים כלשהם כתוצאה מהתאונה, קיימת אפשרות לתבוע פיצוי, מהמוסד לביטוח לאומי, מהמעביד, מחברת ביטוח (במקרה של תאונת דרכים), ומביטוחי מנהלים למיניהם.

מה עליך לעשות?
אם לאחר התאונה הינך בהכרה מלאה, מסוגל לתפקד בכוחות עצמך ויצאת מכלל סכנה, נסה לאסוף כמה שיותר מידע ולרשום כמה שיותר פרטים לגבי נסיבות התאונה, ובין היתר:
א. אם היו עדים לתאונה – יש לרשום את פרטיהם אישיים.
ב. רשום בפניך את הנסיבות המדויקות של התאונה, כגון: שעה, יום, מה לדעתך גרם לתאונה וכיו"ב, ובהזדמנות הראשונה רצוי גם לצלם את מקום וגורם התאונה.
מומלץ לעבור בדיקה רפואית מקיפה בהזדמנות הראשונה על מנת לאבחן פגיעות וחבלות שעלולות להיגרם מהתאונה. בד"כ מומלץ לפנות לחדר המיון בבית החולים הקרוב למקום התאונה, אך כמובן שניתן לפנות גם לקופת חולים. בכל מקרה חשוב לא לשכוח לציין כי הפגיעה היא כתוצאה מתאונת עבודה.

חשוב לדעת כי הינך זכאי לקבל את כל הטיפולים הרפואיים ללא תשלום, כשלמעשה המוסד לביטוח לאומי ישא בכל העלויות וההוצאות עבור הטיפולים להם תזדקק כתוצאה מהתאונה.
יש ליידע את המעביד על התאונה ולקבל דו"ח "הודעה על תאונה".
אם הינך זקוק להמשך טיפול ומעקב רפואי הקפד לאסוף את כל האישורים הרפואיים, המרשמים, ההפניות, תוצאות הבדיקות, הקבלות ו/או החשבוניות על כל ההוצאות הנוגעות לתאונה, לרבות קבלות על תרופות וכרטיסי נסיעה על מנת להציגם למוסד לביטוח לאומי או חברת ביטוח על מנת להוכיח בשעת הצורך את כל הנזקים אשר נגרמו לך בעקבות התאונה.

אל מי פונים והאם כדאי להיות מיוצג?
כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום של דיני המוסד לביטוח לאומי, תאונות עבודה ותאונות דרכים. עורך דין המתמחה בתחום מיוחד זה מכיר היטב את החוק על כל תיקוניו האחרונים, מעודכן בפסיקה (המתעדכנת חדשות לבקרים), בעל ניסיון בניהול מו"מ עם חברות הביטוח ובד"כ בעל יכולת להשיג עבור לקוחו את הפיצוי הטוב ביותר בנסיבות העניין. רצוי לקבל המלצות לגבי עורכי דין העוסקים בתחום וכן חשוב להתרשם באופן אישי מעורך הדין המועמד לנהל את התיק (הפגישה הראשונה עם עורך הדין אמורה להיערך ללא תשלום).
לידיעתך, רק עורך דין רשאי לייצג אותך בתביעה בבית המשפט (למעט בתביעות קטנות).  קיימות חברות שונות לייעוץ משפטי, אולם רק עורך דין מורשה רשאי לקבל שכר טרחה עבור שירות וייעוץ משפטי, ורק עורך דין נושא באחריות מקצועית לשירות וייעוץ משפטי שניתן על-ידו.
במקרה של תאונת דרכים - שכר טרחת עורך דין (לגבי נזקי גוף) קבוע בחוק.

אפשר לפנות ללשכה לסיוע משפטי הממנה עו"ד מטעם המדינה על בסיס קריטריונים כלכליים ולקבל סיוע משפטי ללא תשלום,למעט במקרה שתאונת העבודה היא גם תאונת דרכים. במקרה כזה, מאחר ושכר הטרחה, הקבוע בחוק לגבי נזקי גוף משולם בתום ההליך המשפטי, לאחר קבלת הפיצוי, הסיוע ניתן בתשלום. לשכות סיוע משפטי

אפשר לפנות ישירות אל המוסד לביטוח לאומי בסניף הקרוב לעיר מגוריך ואפשר אף למלא את כל טפסי התביעה באופן עצמאי.
יחד עם זאת מומלץ לברר מראש מהן זכויותיך כנפגע בתאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ולעתים מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

אפשר לפנות ישירות אל המעביד ו/או אל חברת הביטוח אשר הייתה מבטחת של המעביד במועד התאונה.
החיסרון הבולט של פניה ישירה כאמור לעיל הוא שנפגע, אשר אינו מכיר היטב את נושא תאונות עבודה ו/או תאונות דרכים, אינו יודע האם הפיצוי אשר הוצע לו ע"י המעביד ו/או חברת הביטוח הוא אכן סביר בנסיבות האירוע. נדגיש שעם קבלת הפיצוי נדרש הנפגע לוותר על כל תביעה עתידית, ולפיכך מי שמסכים לפיצוי היום מונע מעצמו כל דרך לקבל בעתיד את מלוא הפיצוי המגיע לו בעקבות התאונה.
במקרה של תאונה שהינה גם תאונת דרכים - בעניין נזקי גוף קיימת אפשרות לפנות ישירות אל חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב שפגע בך (למשל אם נפגעת כהולך רגל), או את הרכב שנפגעת בתוכו (אם היית נוסע או נהג באותו הרכב).
בעניין נזקי רכוש ניתן לפנות אל חברת הביטוח, כאמור לעיל ו/או אל הנהג האחר אשר לדעתך הוא האחראי לתאונה.
החיסרון הבולט של פניה ישירה כאמור לעיל הוא שנפגע, אשר אינו עורך דין המתמחה בתחום של תאונות דרכים, אינו יודע האם הפיצוי אשר הוצע לו ע"י חברת הביטוח הוא אכן סביר בנסיבות האירוע. נדגיש שעם קבלת הפיצוי נדרש הנפגע לוותר על כל תביעה עתידית, ולפיכך מי שמסכים לפיצוי היום מונע מעצמו כל דרך לקבל בעתיד מלוא הפיצוי המגיע לו בעקבות התאונה.
ביטוח אישי (ביטוחי "מנהלים")
אם ברשותך ביטוח אישי (ביטוח מנהלים למשל), של אובדן כושר עבודה ו/או נכות מעבודה, הינך רשאי לפנות ישירות אל חברת הביטוח המבטחת ולדרוש ממנה פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.

את מי תובעים?
ישנם מספר גורמים אותם ניתן לתבוע במקביל ולקבל פיצוי בגין כל נזקי תאונת עבודה:
תביעה למוסד לביטוח לאומי
כל זכויותיך כנפגע תאונת עבודה מוגדרות בחוק המוסד לביטוח לאומי (נוסח משולב) ובין היתר הינך זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה, תביעות לקבלת קצבת (או מענק ) נכות, תביעה לשירותים מיוחדים וכיו"ב.
חשוב לציין, כי במידה ותאונת העבודה הינה גם תאונת דרכים אף חובה היא לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולקבל מהמוסד את כל הפיצוי המגיע לך עפ"י החוק. במידה ולא הגשת תביעה לביטוח לאומי, חברת הביטוח תנכה מהפיצויים המגיעים לך את הסכום שיכולת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.
התביעה למוסד לביטוח לאומי מתבצעת באמצעות מילוי טפסים מתאימים והגשתם בסניף הקרוב לעיר מגוריך.
זכויותיך מובטחות ללא כל קשר לאשמתך בתאונה, אך תלויות בתשלום סדיר של דמי ביטוח לאומי אשר שולמו ע"י המעביד למוסד לביטוח לאומי.
תביעה מהמעביד
מאחר ולעיתים קרובות מתרחשות תאונות עבודה עקב הפרת הוראות בטיחות, ו/או אשמתו, ו/או רשלנותו, ו/או מחדליו של המעביד, הינך רשאי להגיש תביעה נגד המעביד וזאת כמובן ללא כל קשר לתביעות מהמוסד לביטוח לאומי.
אחריותו של המעביד אינה מוחלטת ובמסגרת התביעה תידרש להוכיח את אחריותו לתאונה ולנזקיה, לדוגמה: התאונה נגרמה כתוצאה ממשטחי עבודה מלוכלכים או חלקים.
נדגיש כי אם הועסקת ע"י חברת כוח אדם, תוכל לצרף גם אותה לתביעה המוגשת נגד המעביד, למשל בטענה כי חברת כוח אדם אחראית שלא להפנות עובד למקום עבודה שאינו מקפיד על הוראות בטיחות בעבודה.

משך ההליך
בתביעה מהמעביד ו/או מחברת הביטוח :
במקרה של משא ומתן ללא פניה לערכאות עשוי הטיפול בתיק להימשך מספר חודשים.
במקרה של הגשת תביעה לבית המשפט עלולים ההליכים להימשך מספר שנים, אם כי לרוב תיקים אלו מסתיימים בפשרה תוך כשנה – שנה וחצי.
משך ההליך בתביעה למוסד לביטוח לאומי תלוי בסוג התביעה:
תביעה לדמי פגיעה- ההליך נמשך בדרך כלל בין מספר שבועות לחצי שנה מיום הגשתה.
תביעה לקביעת נכות וקבלת קצבה (או מענק נכות)- עלולה להימשך בין מספר חודשים למספר שנים, תלוי במצבו הרפואי של הנפגע, סוג הנכות הנתבעת ובאפשרות לקבוע נכות קבועה .

עד מתי יש להגיש את התביעה?
חשוב לדעת כי בחוק ההתיישנות התש"ח - 1958 קבועים מועדים להגשת תביעת נזיקין ומומלץ מאוד לא לאחר את המועדים! באופן כללי, בגיר רשאי להגיש את תביעתו לא יאוחר מ- 7 שנים מיום התאונה וקטין עד גיל 25 וזאת בכפוף לסייגים וחריגים הקבועים בחוק. בכל מקרה מומלץ ביותר להייעץ בעוד מועד על-מנת לא לפספס את תקופת ההתיישנות.
תביעה למוסד לביטוח לאומי – את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה תוך 12 חודשים מיום האירוע. את התביעה לנכות מעבודה יש להגיש בסמוך לאחר חזרה לעבודה ו/או בתום פרק הזמן לתשלום דמי פגיעה ו/או תוך 48 חודשים מיום הפגיעה בהתאם לשיקולים שונים לגביהם רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע.

באיזה בית משפט תובעים?
1. במקרה של פגיעה קלה אשר אינה מלווה בנזקים כבדים, הניתנים להוכחה בקלות- סביר להניח כי התיק כלל וכלל לא יגיע לבית המשפט, ויסתיים בפשרה בין הנפגע למעביד ו/או לחברת הביטוח.
2. כללי מקום השיפוט קבועים בתקנות 3-7 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 , אך ניתן לומר כי בד"כ תוגש התביעה לפי מען המעביד או אחד מסניפיו. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני הגשת התביעה.
3.הכללים על-פיהם נקבעת סמכות שיפוט עניינית (בית משפט שלום, מחוזי וכיו"ב), קבועים בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד - 1984. בהתייחס לתביעות נזיקין תקבע ערכאת השיפוט לפי שווי התביעה: בתביעות בהן מוערך הנזק בסכום הנמוך מ- 1,000,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט השלום,ובסכום הגבוה מ- 1,000,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט מחוזי.
4. כל צד רשאי (אם כי לא תמיד מומלץ) להגיש ערעור על פסק הדין. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום יוגש לבית המשפט המחוזי, ואילו על פסק דין של בית המשפט המחוזי יוגש הערעור לבית המשפט העליון.
5. התביעה למוסד לביטוח לאומי תוגש בעיר הקרובה למקום מגוריך.
קיימת אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה הראשונה של המוסד לביטוח לאומי לועדת ערר.
ערעור על החלטת ועדת ערר תוגש לבית הדין האזורי לעבודה, המוסמך לדון בערעור לפי כללי הסמכות.

מהו הפיצוי המגיע לך?
מטרתם של דיני נזיקין בכלל ודיני המוסד לביטוח לאומי בפרט, היא לנסות ולהחזיר את הנפגע למצבו הכלכלי, ו/או הרפואי, ו/או התפקודי שלפני התאונה.
שיעור הפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי יקבע עפ"י דיני המוסד לביטוח לאומי לפי פרמטרים מוגדרים מראש כגון: אחוזי נכות צמיתה (קבועה), משך היעדרות מעבודה וכיו"ב, וללא כל קשר לאשמת הנפגע. שיעור הפיצוי מהמעביד ו/או מחברת הביטוח שלו, תלוי הן בהוכחת אשמת המעביד והן בהוכחת הנזקים אשר נגרמו בעקבות התאונה.
1. במקרה וכתוצאה מהתאונה סובל הנפגע מנזקי גוף, ועלול להיזקק לטיפול ומעקב רפואי ועזרת מטפל/ת, להפסיד ימי עבודה, לאבד מכושרו לעבוד ולהשתכר בעתיד, הינו זכאי לקבל פיצוי עבור כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו לו בעקבות התאונה, הניתנים להוכחה הן לגבי העבר והן לגבי העתיד .
2. ניתן להוכיח ולחשב את שיעור הפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו מיום התאונה ועד ליום הדרישה (או התביעה), באמצעות קבלות וחשבוניות על הוצאות אשר הוצאו ע"י הנפגע עבור טיפולים רפואיים, נסיעות לטיפולים, תרופות וכיו"ב, וכן באמצעות אישורים על הפסדי שכר אשר נגרמו בעקבות היעדרות מעבודה, צמצום היקף העבודה, ירידה ברמת ההשתכרות, פיטורין וכיו"ב.
3. נזקי גוף הצפויים להיגרם בעתיד, ובין היתר הוצאות על טיפולים רפואיים, נסיעות, עזרת מטפל/ת ואובדן השתכרות בעתיד אשר יחושבו בהתאם לגילו של הנפגע, מקצועו, הנכות התפקודית העלולה להיוותר לו בעקבות התאונה, רמת השתכרותו לפני התאונה וכיו"ב.
4. בית המשפט קובע את הנכות התפקודית של הנפגע בהסתמך על חוות דעת מומחה רפואי מטעם הנפגע התובע, ו/או מטעם הנתבע, ו/או מטעם מומחה בתחום רלוונטי ואובייקטיבי הממונה מטעם בית המשפט. במידה והמוסד לביטוח לאומי קבע את הנכות התפקודית של הנפגע לא ניתן לקבוע רמת נכות תפקודית אחרת.
5. הנפגע זכאי בנוסף לפיצוי בגין "כאב וסבל" אשר נגרם לו בעקבות התאונה.
6. אם בעקבות התאונה נעדר הנפגע מהעבודה- הינו זכאי לתבוע דמי פגיעה בגין היעדרות מהעבודה ולכל היותר בעד 182 יום ממחרת יום הפגיעה בסייגים מסוימים.שיעור התשלום של דמי פגיעה הוא 75% מן השכר (החייב בדמי ביטוח לאומי) ברבע השנה שלפני הפגיעה ועד למכסימום הקבוע בחוק.
7. אם הנפגע מעריך כי בעקבות התאונה נותרה לו נכות- הינו זכאי להגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי ולקבל מענק (במקרה ששיעור הנכות הצמיתה נמוך מ- 20% ולא פחות מ- 5%), או גמלת נכות (במקרה של שיעור נכות צמיתה מעל 20%).

ההוצאות הכספיות
אגרת בית המשפט
תשלום אגרת בית המשפט מתבצע בשני שלבים: השלב הראשון -עם הגשת התביעה בבית המשפט, והשלב השני- במהלך המשפט לאחר קבלת דרישה מטעם בית המשפט.
גובה התשלום נקבע בהתאם לסכום התביעה. טבלת אגרות
חשוב לדעת כי לעיתים ניתן לקבל פטור מתשלום אגרה, בהתאם למצבו הכלכלי של התובע, השלב בו מסתיים ההליך (לכפני הדיון הראשון למשל) והאופן בו נקבע הפיצוי (בפשרה למשל).

שכר טרחת עורך דין
לרוב במעמד פתיחת התיק אצל עורך-דין מתבקש הלקוח לחתום על הסכם שכר טרחה אותו יצטרך לשלם לעורך-דין בגין שרותיו המשפטיים. רצוי לברר מראש מהו שכר הטרחה אותו ידרש לשלם בבוא העת וכן לקבוע מראש מה יהיה שכר הטרחה במקרה של הפסקת הטיפול של אותו עורך-דין לפני סיום ההליך. לגבי ערעורים - רצוי לסכם מראש מה יהיה גובה שכר הטרחה הנוסף עבור הערעור.
שכר טרחת עורך דין נתון תמיד למו"מ בין עורך הדין והלקוח, אך מקובלות מספר אפשרויות לתשלום כמפורט להלן:
א. שכר הטרחה נקבע מראש כסכום חד-פעמי עבור כל ההליך המשפטי ומשולם מראש עם תחילת מתן השרות המשפטי ללקוח.
ב. שכר הטרחה נקבע מראש עבור כל פעולה ופעולה אשר תדרש בתיק וישולם בד-בבד עם ביצוע הפעולות השונות.
ג. שכר הטרחה נקבע מראש כסכום חד-פעמי אך ישולם בתום ההליך המשפטי לאחר קבלת הסעד או הפיצוי המבוקש.
ד. שכר הטרחה ישולם בתום ההליך המשפטי כפי שיקבע על-ידי בית המשפט בפסק הדין.
ה. שכר הטרחה ישולם באחוזים מסכום הסעד או הפיצוי שייפסק בסוף ההליך המשפטי ומקובל

לקבוע את האחוזים כדלקמן:
1. 15% - במקרה של פשרה לפני הגשת כתב תביעה לבית המשפט.
2. 17.5% - במקרה של פשרה לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט, ולפני הדיון בבית המשפט בערכאה ראשונה.
3. 20% - מכל סכום ברוטו שייפסק לטובתך בפסק דין, שניתן ע"י בית המשפט בערכאה ראשונה ללא כל קשר לתוצאות הערעור.
לגבי תביעה למוסד לביטוח לאומי – שכר הטרחה נתון למו"מ בין הלקוח לעורך הדין, אך בכל מקרה מדובר בתשלום חד פעמי.
הוצאות שונות
במהלך ניהול התביעה תידרש לשאת בכל ההוצאות הנלוות להליך, כגון: תשלום עבור צילומי תיק רפואי בקופ"ח או בבית חולים, תשלום לקבלת התיק המתנהל במוסד לביטוח לאומי וכיו"ב.

הערה כללית
חשוב לדעת כי הצד המפסיד בהליך המשפטי מחויב בד"כ לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לצד השני בהליך זה, ובין היתר: תשלום כל האגרות אשר שולמו לבית המשפט וכן שכר טרחת עורך דין (תלוי בשיקול דעת בית המשפט).


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |